Универзитет

 

Универзитет у Новом Саду је основан 28. јуна 1960. године и обухвата четрнаест факултета који су смештени у четири града АП Војводине –  Новом Саду, Суботици, Зрењанину, Сомбору. Универзитет чине, по редоследу оснивања, следећи факултети: Филозофски факулет у Новом Саду (1954. године), Пољоприведни факултет у Новом Саду (1954. године), Правни факултет у Новом Саду (1959. године), Технолошки факултет у Новом Саду (1959. године), Економски факултет чије је седиште у Суботици (1960. године), са одељењима у Новом Саду и Бујановцу, Факултет техничких наука у Новом Саду (1960. године), Медицински факултет у Новом Саду (1960. године), Природно-математички факултет у Новом Саду (1969. године), Академија уметности у Новом Саду (1974. године), Грађевински факултет са седиштем у Суботици (1974. године), Технички факултет Михајло Пупин, чије је седиште у Зрењанину (1974. године), Факултет физичке културе у Новом Саду (1974. године), Педагошки факултет (1993. године, до 2006. звао се Учитељски факултет), са седиштем у Сомбору и Учитељски факултет на мађарском наставном језику (2006. године), чије је седиште је у Суботици.

Поред набројаних факултета који су у саставу Универзитета, структуру унутрашње организације Универзитета чине: 1) Ректорат, 2) Секретаријат, 3) Асоцијација центара за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и развојна истраживања за потребе привреде – АЦИМСИ, 4) Централна библиотека, 5) Академска рачунарска мрежа – АРМУНС.

Посебну лепоту и јединственост Универзитету даје сама његова локација, односно универзитетски кампус, површине 259,807 м², који је смештен на левој обали Дунава, у непосредној близини центра града Новог Сада. Чак 7 факултета је смештено у универзитетском парку: Филозофски, Пољопривредни, Технолошки, Правни, Факултет техничких наука, Природно-математички и Факултет за физичку културу, док се Медицински факултет налази у кругу Клиничког центра, а Академија уметности на Петроварадинској тврђави. Поред административне зграде Универзитета, и поред наведених факултета, у универзитетском кампусу налазе се и студенски центар са два студентска дома и централним студенским рестораном, хотел са апартманима за привремени смештај младих наставника и сарадника, Завод за заштиту здравља студената, спортско-рекреативни садржај и многе научне, стручне, културне, информативне, спортске и сличне студенске организације које окупљају бројне студенте и пружају им осећај заједништва.