Univerzitet

 

Univerzitet u Novom Sadu je osnovan 28. juna 1960. godine i obuhvata četrnaest fakulteta koji su smešteni u četiri grada AP Vojvodine –  Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Somboru. Univerzitet čine, po redosledu osnivanja, sledeći fakulteti: Filozofski fakulet u Novom Sadu (1954. godine), Poljoprivedni fakultet u Novom Sadu (1954. godine), Pravni fakultet u Novom Sadu (1959. godine), Tehnološki fakultet u Novom Sadu (1959. godine), Ekonomski fakultet čije je sedište u Subotici (1960. godine), sa odeljenjima u Novom Sadu i Bujanovcu, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu (1960. godine), Medicinski fakultet u Novom Sadu (1960. godine), Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu (1969. godine), Akademija umetnosti u Novom Sadu (1974. godine), Građevinski fakultet sa sedištem u Subotici (1974. godine), Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, čije je sedište u Zrenjaninu (1974. godine), Fakultet fizičke kulture u Novom Sadu (1974. godine), Pedagoški fakultet (1993. godine, do 2006. zvao se Učiteljski fakultet), sa sedištem u Somboru i Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku (2006. godine), čije je sedište je u Subotici.

Pored nabrojanih fakulteta koji su u sastavu Univerziteta, strukturu unutrašnje organizacije Univerziteta čine: 1) Rektorat, 2) Sekretarijat, 3) Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i razvojna istraživanja za potrebe privrede – ACIMSI, 4) Centralna biblioteka, 5) Akademska računarska mreža – ARMUNS.

Posebnu lepotu i jedinstvenost Univerzitetu daje sama njegova lokacija, odnosno univerzitetski kampus, površine 259,807 m², koji je smešten na levoj obali Dunava, u neposrednoj blizini centra grada Novog Sada. Čak 7 fakulteta je smešteno u univerzitetskom parku: Filozofski, Poljoprivredni, Tehnološki, Pravni, Fakultet tehničkih nauka, Prirodno-matematički i Fakultet za fizičku kulturu, dok se Medicinski fakultet nalazi u krugu Kliničkog centra, a Akademija umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi. Pored administrativne zgrade Univerziteta, i pored navedenih fakulteta, u univerzitetskom kampusu nalaze se i studenski centar sa dva studentska doma i centralnim studenskim restoranom, hotel sa apartmanima za privremeni smeštaj mladih nastavnika i saradnika, Zavod za zaštitu zdravlja studenata, sportsko-rekreativni sadržaj i mnoge naučne, stručne, kulturne, informativne, sportske i slične studenske organizacije koje okupljaju brojne studente i pružaju im osećaj zajedništva.