Savremeni trend decentralizacije kulturnih događaja, a samim tim i decentralizacije kulture življenja, što je jedan od „širih“ ciljeva projekta Novi Sad Evropska prestonica kulture 2021. godine, u Novom Sadu sve više dobija na značaju....