Резултати рада на почетку пројекта „Нови Сад 2021“

Објављено у категорији: Вести

Иако је 2017. година за пројекат „Нови Сад 2021“ нулта година која је усмерена ка успостављању правила рада и стабилне организационе структуре, запослени у Фондацији „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ су у периоду од оснивања Фондације 5. јануара до краја фебруара реализовали велики број активности у циљу спровођења једног од најзначајнијих културних пројеката и најуспешније иницијативе Европске уније – Европска престоница културе.

Током јануара стручни тим Фондације задужен за област партиципативности, инклузије и едукације у највећој мери радио је на припреми Плана рада, као и изради акционих планова и стратегија, а све у циљу усвајања Плана рада Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ са финансијским планом. Том приликом детаљно су прегледани сви пројекти наведени у Апликационој књизи и састављен ужи списак пројеката који би требало да се реализују током 2017. године. На основу одабраних пројеката, креиране су програмске активности у области партиципативности, инклузије и едукације.

Стручни тим Фондације за област партиципативности, инклузије и едукације имао је више од 120 активности. Између осталог, одржан је низ састанака на којима су успостављена стратешка партнерстава са новосадским Студентским културним центром, тимом Омладинска престонице Европе – ОПЕНС 2019, Удружењем грађана “Инжењери заштите животне средине”, Филозофским факултетом.

На међуанродном плану, чланови стручног тима за међународну сарадњу и ЕУ фондове приредили су сусрете међународним организацијама као што су EURODOC, Јапанска фондација, Факултет политичких наука, социологије и комуникација на Западном универзитету у Темишвару.

Tакође, међу активностима на међународном плану, требало би истаћи учешће руководиоца сектора за међународну сарадњу Вука Радуловића на Дунавској конференцији на којој је представио концепт „Нови Сад 2021“ и упутио позив за сарадњу културним организацијама из Дунавског региона у оквиру програмске линије DanubiaNS. Инострани саветник пројекта „Нови Сад 2021” Петр Шимон учествовао је у Будимпешти на конференцији „Beyond the Obvious/ Europe, quo vadis“ где је у име Фондације представио је концепт „Нови Сад 2021“ и пројекат Youth Creative Polis. Укупно је остварена комуникација са 12 ЕПК пројеката, одржано 20 састанака и повезало са 15 нових културних организација из Дунавског региона. Стручни тимови Сектора за међународну сарадњу и ЕУ фондове учествовали су у повезивању, комуникацији и подношењу апликација за шест међународних пројеката. Томе треба додати и да је стручни тим Фондације написао апликације за два пројекта у другом позиву за пројекте у оквиру прекограничне сарадње Мађарска-Србија. Један пројекат је за Природно-математички факултет Culture on the palm – Palmculture, а други за ШОСО Милан Петровић Soundbeam.

Од јануара до марта, представници Сектора за међународну сарадњу одржали су више састанака са великим бројем представника различитих локалних и интернационалних организација и институција, а састанци су се одржавали, како уз физичко присуство, тако и путем средстава електронске комуникације. Реч је о састанцима са представницима Европске комисије и Панела, других ЕПК – Пафос 2017, Вроцлав 2016, Печуј 2010, Ријека 2020, затим са локалним актерима, представницима Министарства културе, са амбасадама Пољске, Словачке и Кипра, Владом региона Доње Аустрије, Деском Креативна Европа, српским професионалцима у култури који живе и раде у иностранству, и многим другим актерима.

Уметнички концепт пројекта „Нови Сад 2021“, према сугестијама чланова Панела Европске комисије, биће коначно дефинисан након избора уметничког директора Фондације. Фондација је започела неке припремне активности у циљу сагледавања потреба за набавком мултимедијалне опреме за имплементацију уметничких активности, пре свега за пројекте Дунавска променада, Нова година, Дан Европе и Парк скулптура на Тргу галерија.

За потребе имплементације активности, које су преузете као обавеза у виду добијене титуле ЕПК, а у складу с Апликационом књигом, током 2017. године биће имплементирани истраживачки и евалуациони пројекти и активности. Током јануара и фебруара прикупљени су улазни подаци потребни за спровођење јавне набавке за евалуационе и истраживачке активности. Након тога, у наредном периоду, могу се очекивати и конкретне активности у овој области.

Током јануара и фебруара, стручни тим Фондације задужен за комуникацију и маркетинг у највећој мери радио је на стратегији интерне и екстерне комуникације, спонзорских пакета и пројекта Култ:Тура. У том периоду забележено је више од 490 објава у домаћим и регионалним медијима, као и на сајту, Фејсбук, Твитер и Инстаграм профилима „Нови Сад 2021“.

У циљу стратешког планирања, одржан је састанак чланова Фондације на ком је представљен урбанистички план реконструкције некадашњег индустријског комплекса „Петар Драпшин“, који би требало да буде претворен у, на овим просторима, јединствени центар за младе и креативне људе под називом Омладински креативни полис (енг. Youth Creative Polis). Тим је разматрао начине на који ће се успоставити сарадња са тренутним корисницима тих простора и заинтересованом јавношћу. Тај састанак инициран је јавном расправом која је одржана 8. фебруара 2017. у Плавој сали Скупштине града Новог Сада, када је јавности представљен урбанистички план. Састанак је био веома посећен од стране различитих интересних група.

Поред свега наведеног, директор Фондације Немања Миленковић имао је већи број медијских наступа и гостовања, од којих посебно истичемо представљање културних и туристичких потенцијала кинеским инвеститорима у Амбасади Кине у Београду, као и сусрет са легендарним америчким глумцем Џоном Севиџом, познатим по главној улози у филму Коса, који је дао пуну подршку Фондацији „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“.

Оставите одговор