Публика у фокусу: Демократизација дигитализације у библиотекама

Објављено у категорији: Вести

„Демократизација дигитализације у библиотекама“ један је од пројеката подржаних кроз јавни конкурс Фондације „Публика у фокусу“ средствима опредељеним из буџета АП Војводине за 2017. годину. Пројекат реализује Градска библиотека у Новом Саду у сарадњи са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“ из Београда, а његов циљ је обучавање библиотекара, као и укључивање што већег броја корисника у процес дигитализације библиотечке грађе, да би на тај начин библиотечка и архивска грађа постале доступније.

У оквиру пројекта 29. и 31. октобра одржане су прве 4 радионице на којима су библиотекарима представљене нове технолошке могућности за промену начина рада библиотека, а које су засноване на дигитализацији. Присутнима су представљене технологије развијене у оквиру програма Европске Комисије H2020 READ, које су бесплатне за кориснике, а доступне за институције кроз нову европску Колаборативу.

Пројекат траје до краја 2019. године и у плану је десет радионица са циљем да се обуче библиотекари и пројектује систем увођења обуке за кориснике, као и нове библиотечке услуге засноване на новим вештинама и знањима запослених.

Радионице представљају уводни програм за две централне националне радионице које ће се под покровитељством Министарства културе и информисања и Кабинета Премијера Владе Републике Србије у децембру одржати у Новом Саду и Београду, под непосредним руководством др Гинтера Милбергера, који на Универзитету у Инзбруку предводи паневропски тим за развој нових технологија у дигитализацији.

Процес демократизације дигитализације подржан је од Министарства културе и информисања Републике Србије и кабинета председнице Владе Републике Србије, као део ширег контекста дигитализације националне културне баштине, у циљу њеног очувања и доступности.

Оставите одговор