Program razmene „Kizuna“

Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ u saradnji sa organizacijom EU–Japan Fest iz Tokija, u cilju podsticanja internacionalizacije kulturne scene Novog Sada, povezivanja lokalnih kulturnih radnika i umetnika sa partnerima iz Japana, a radi planiranja zajedničkih kulturnih i umetničkih projekata, objavljuje:

JAVNI KONKURS

za finansijsku podršku lokalnim umetnicima i kulturnim radnicima za realizaciju studijskog i istraživačkog putovanja u Japan u okviru programa razmene „Kizuna“.

 

Cilj istraživačkog putovanja u Japan je razvoj projekata saradnje koji bi se sproveli 2022. godine u okviru projekta Novi Sad 2022 – Evropska prestonica kulture. S tim u vezi, predlozi projektnih ideja moraju biti u skladu sa programskim lukovima i temama projekta Novi Sad 2022 – Evropska prestonica kulture koje možete pronaći ovde.

Konkurs je kontinuirano otvoren bez definisanog krajnjeg datuma. Selekcija kandidata se radi periodično, a rezultati selekcije se šalju direktno kandidatima. Fondacija će periodično objavljivati imena odabranih kandidata na svom sajtu. Rokovi za dostavljanje prijavnih formulara u 2021. godini su:

  1. 30. april,
  2. 30. jun i
  3. 31. avgust.

Imajući u vidu dužinu procesa selekcije i administrativne procedure, predlaže se kandidatima da planiraju svoju posetu najmanje 4 meseca nakon dostavljanja prijavnog formulara.

Konkurs se sprovodi u dve faze: predselekcija i selekcija. Predselekciju vrši komisija koju formira Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“, a selekciju organizacija EU – Japan Fest.

Konkupsna dokumentacija se sastoji iz:

  • Popunjenog prijavnog formulara organizacije EU-Japan Fest, koji možete preuzeti na sledećem linku (formular se popunjava na engleskom jeziku),
  • Fotografije kandidata u formatu .jpeg. Veličina fotografije mora biti veća od 1MB (1200 x 1600 piksela),
  • Biografije kandidata na engleskom jeziku.

Za više informacija o konkursu kliknite ovde.

 

Odluku Upravnog odbora o učešću na javnom konkursu možete pronaći na sledećem linku.

Odluku o izmeni Odluke Upravnog odbora pogledajte na sledećem linku.

 

Prijave sa pratećom dokumentacijom šalju se na international@ns2021.rs.