Program konferencije

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „NEUTRALNO“

Dijalog o novim kulturnim prostorima

9. i 10. maj 2018.

Studio M

Ignjata Pavlasa 3, Novi Sad

DAN 1: 09. MAJ

10.15-11.00 Registracija učesnika

11.00 – 11.30 OTVARANJE KONFERENCIJE

Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada

Nemanja Milenković, direktor Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“

Johanes Iršik, predsednik EUNIC klastera Srbija

11.30 – 13.00 PANEL 1: Evropske prestonice kulture kao pokretači promena

Od svog nastanka 1985. godine, titula Evropske prestonice kulture se menjala u skladu sa aktuelnim društveno-političkim okolnostima i iskustvima koja su gradovi-prestonice imali. Tokom protekle decenije primetan je trend ulaganja u revitalizaciju objekata industrijskog nasleđa i kreiranje novih kulturnih prostora (Tabakalera u San Sebastijanu, Žolnai u Pečuju, Depo 2015 u Plzenju i drugi), pri čemu se građani u sve većoj meri uključuju u njihovo oživljavanje i razvoj. Prateći ove trendove, i Novi Sad je u kontekstu ove titule pokrenuo nekoliko infrastrukturnih projekata u vezi sa obnovom industrijskog nasleđa (Kineska četvrt i deo Svilare na Podbari). Ovaj panel će se baviti pitanjima današnjeg funkcionisanja kulturnih prostora nastalih revitalizacijom industrijskog nasleđa u gradovima, nekadašnjim prestonicama kulture, sa posebnim osvrtom na korišćenje i održivost nakon godine kada su nosili titulu. Na panelu će učestvovati predstavnici/-ce gradova koji su bili prestonice ili će tek nositi ovu titulu.

Panelisti:

Bernard Koludrović, Voditelj programa RiHub, Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture

Pjer Martinez, Marseille-Provence 2013, programski direktor

Martin Šturm, umetnički direktor kulturnog centra Offenes Kulturhaus Oberösterreich, Linc

Milica Rašković, koordinatorka za participaciju, Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“

Moderator:

Bojan Milosavljević, pozorišni reditelj

 

13.00 – 13.30 Pauza

 

13.30 – 14.00 Izazovi i prilike za nevladine centre kulture širom Evrope – kako mogu biti održivi?

Pregled finansijske situacije nevladinih centara kulture širom Evrope i primeri različitih načina funkcionisanja.

Birgita Pešon – Agencija za kultur u„Olivearte”, Lund, Švedska

 

14.00 – 15.30 PANEL 2: Kultura između tržišta i društvenosti – kako balansirati između uloga?

Kulturni prostori danas imaju nekoliko zadataka. Oni bi trebalo da budu mesta društvenosti, naprednih ideja i emancipacije. S druge strane, evropske kulturne politike sugerišu ekonomsku održivost i odvajanje od javnih izvora finansiranja. Pitanja o kojima ćemo u ovom panelu diskutovati tiču se pozicije prostora za kulturu između njihove emancipatorske, neprofitne uloge i uloge tržišnog subjekta koji treba da obezbedi svoju finansijsku stabilnost. Kako uskladiti ove pozicije, a istovremeno obezbediti i ideološku i programsku nezavisnost prostora za kulturu, tema je o kojoj ćemo promišljati uz primere dobrih praksi.

Panelisti:

Florian Ladšteter, menadžer u kulturi, Die Backerei Kultur Backstube, Inzbruk, Austrija

Sigrid Nimer, šefica kancelarija za odnose sa javnošću i ko-osnivačica, ufaFabrik, međunarodni kulturni centar, Berlin, Nemačka

Dejan Ubović, GRAD, Evropski centar za kulturu i debatu, Beograd, Srbija

Birgita Persons, direktorica, Olivearte, Lund, Švedska

Moderatorka:

Ivana Volić, kulturološkinja i turizmološkinja, Fakultet za sport i turizam

15.30 – 16.00 Pauza za ručak

16.00 – 17.30 PANEL 3:  Kultura participacije – kako razviti proaktivne zajednice?

Povećanje participacije građana u kulturnom životu zajednice danas je jedna od glavnih preokupacija kulturnih politika u većini evropskih zemalja. Smatra se da bi visok nivo učešća u kulturnim aktivnostima mogao znatno doprineti stvaranju zajednica u kojima su svi pojedinci jednako vrednovani i uključeni. Koje forme participacije postoje? Kako aktivirati zajednicu? Kako izgledaju proaktivna društva? Na koje načine participacija može da transformiše zajednice?

Panelisti:

Elizabet Bernrojtner, koordinatorka za participativne projekte, društveno-umetnički centar, Brunnenpassage, Beč, Austrija

Luka Piškorič, suosnivač i direktor kreativnog centra „Poligon”, Ljubljana, Slovenija

Milan Tavčar, Filmstreet, Beograd, Srbija

Dušica Radojčić, predsednica Koordinacije društvenog centra Rojc, Pula, Hrvatska 

Moderatorka:

Natali Beljanski, menadžerka u kulturi, Festival uličnih svirača

17.30 – 18.00 Pauza

18.00 – 19.30 PANEL 4: Redefinisanje uloge kulturnih centara- kako se menja Balkan?

Zapadni Balkan, SEEC (South East European Countries), Bure Baruta… Imaginarni ili stvarni Balkan. Postoji li zaista entitet kao što je Balkan izvan refleksivnosti pojma? Da li je i na koji način ovo pitanje relevantno za polje kulture? Da li relacija centar–periferija svetskog sistema u polju kulture može biti kreativno redefinisana novim kulturnim praksama čiji su nosioci novi kulturni centri? Da li je polje kulturnih praksi prostor novih integracija i saradnje na Balkanu? Da li redefinisanje uloge kulturnih centara na Balkanu podrazumeva novo pozicioniranje u odnosu na promene u polju rada i ekonomije? Kakav je međusobni uticaj kulturnih politika i kulturnih praksi na ovim prostorima?

Panelisti:

Antun Sevšek, Savez udruga Operacija grad, Zagreb, Hrvatska

Selman Ćorović, Layerjeva hiša, Kranj, Slovenija

Lejla Kreševljaković, arhitekta, Udruženje Akcija, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Milan Vračar, menadžer u kulturi, Asocijacija „Kulturanova“, Novi Sad, Srbija

 

Moderatorka: 

Violeta Đerković, sociološkinja, Udruženje za zaštitu kultunog nasleđa „Almašani“

19.30 – 22.00 Koktel

DAN 2: 10. MAJ

10.00 – 13.00 Paralelne radionice

Radionica 1 – RAZVOJ  PUBLIKE

Radionica Razvoj publike namenjena je predstavnicima organizacija civilnog društva i javnih institucija u kulturi kao i pojedincima koji deluju u polju kulture, umetnosti, obrazovanja i društvenog aktivizma. Fokus je na onima koji prepoznaju da im je potreban razvoj novih veština kako bi uspešnije poslovali, odnosno preispitali i unapredili svoje strategije kreiranja sadržaja i komunikacije sa publikom, one postojeće, ali istovremeno mislili na stvaranje nove. Cilj radionice je da unapredi praktična znanja i veštine predstavnika organizacija, institucija i pojedinaca koja su vezana za pitanja razvoja publike i predstavi važnost korišćenja raznovrsnih alata za komunikaciju sa publikom kako pri kreiranju programa tako i u toku njihove promocije. Radionica se bavi novim trendovima kada je u pitanju upravljanje procesima, i timovima, a akcenat je na inovativnim metodama i alternativnim modelima za kreiranje programa i sadržaja za publiku 21. veka.

Voditeljka radionice: Nana Radenković, suosnivač / menadžerka programa edukacije „Nova Iskra“

Radionica 2 – CROWDFUNDING I DRUŠTVENI AKTIVIZAM

U prethodnih pet godina interesovanje i broj crowdfunding kampanja povećao se 400%, a u 2016. i 2017. zabeležili smo povećanje uspešnosti kampanja iz Srbije, naročito u kreativnoj industriji. I dok je crowdfunding na globalnom nivou već postao mnogo više od načina alternativnog finansiranja, na ovoj radionici ćemo pokušati da odgovorimo na pitanje šta su potencijali i dometi crowdfunding-a u regionu. Na radionici ćemo razgovarati o crowdfunding-u u kontekstu svetskih trendova, objasniti kako crowdfunding funkcioniše – koji su tipovi kampanja, zašto raditi crowdfunding, kako okupiti zajednicu i isplanirati i sprovesti kampanju. Pogledaćemo i na koji način crowdfunding može efikasno da se poveže sa društvenim aktivizmom i poveća pozitivan uticaj na zajednicu.

Voditeljka radionice: Vladica Jovanović, izvršna direktorica agencije „Brodoto“

13.00 Zajednička šetnja kroz novosadsko nasleđe

14.00 – 17.00 EUNIC Café: Događaj predviđen za predstavnike gradskih ustanova kulture

U okviru platforme „Neutralno“ Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“, nakon programa „Publika u fokusu“ i trodnevne stručne obuke „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ sa Fondom „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine, organizuje treću fazu rada sa ustanovama kulture. Cilj ove aktivnosti pod nazivom EUNIC Café jeste da ustanove kulture spojimo sa predstavnicima klastera EUNIC Srbija kako bi razmotrili buduće vidove saradnje i podrške za vaše projekte. Sve aktivnosti predstavljaju konkretizacija napora Fondacije „Novi Sad 2021“ da podigne kapacitete ustanovama kulture na teritoriji Novog Sad i opština Irig, Beočin i Sremski Karlovci, kao i da im predstavi mogućnosti finansiranja i podrške iz drugih izvora. Ovaj sastanak biće organizovan 10. maja od 14 časova kao zatvoreni događaj u okviru konferencije.