Proces monitoringa

Proces monitoringa projekta Novi Sad 2021

Projekat Evropske prestonice kulture jedan je od najznačajnijih projekata Evropske unije u oblasti kulture i umetnosti. Evropska komisija delegirala je proces evaluacije, odabira i monitoringa Panelu nezavisnih eksperata sastavljenih od 10 istaknutih stručnjaka iz različitih oblasti kulture i umetnosti. Ovaj proces i komunikacija sa stručnjacima iz cele Evrope dokaz je i potvrda da se projekat Evropske prestonice kulture sprovodi pravovremeno i kvalitetno, u skladu sa planovima i strategijama i uz primenu najviših standarda evropske kulturne politike.

Predstavnici Panela nezavisnih stručnjaka Evropske komisije svojim sugestijama i preporukama, pomažu stručnim telima, organima i zaposlenim u Fondaciji Novi Sad 2021 i svim kulturnim akterima u gradu da, na najbolji mogući način pripreme projekat Novi Sad 2021 i implementiraju najviše standarde u oblasti kulture i umetnosti koji se danas primenjuju u Evropi.

Proces monitoringa započinje odmah nakon dobijanja titule Evropske prestonice kulture i sprovodi se posredstvom tri formalna panela – 2017, 2019 i 2021. godine i podnošenja izveštaja Fondacije Novi Sad 2021 o napretku projekta. Predstavnici Panela nezavisnih stručnjaka prate razvoj projekta kroz izveštaje o napretku, posete na terenu i na monitoring panelima.

U septembru 2017. godine, Fondacija Novi Sad 2021 podnosi prvi izveštaj o napretku projekta, u skladu sa pravilima projekta Evropske prestonice kulture. U oktobru iste godine, održan je prvi monitoring panel na kome su predstavnici Fondacije Novi Sad 2021 u Briselu predstavili sve aktivnosti usmerene ka razvoju ovog projekta. U novembru 2017. godine je objavljen prvi izveštaj o napretku Novi Sad 2021 projekta Panela nezavisnih stručnjaka sa preporukama za dalje unapređenje. Predstavnici sva tri projekta Evropske prestonice kulture za 2021. godinu su pozvani da podnesu anekse izveštaja do marta 2018. godine što je Fondacija i učinila na bazi preporuka. U junu 2018. godine je organizovana poseta izvestilaca Panela Suzane Žilič Fišer i Silvije Aman Novom Sadu tokom koje su predstavljene brojne aktivnosti, projekti i partneri na realizaciji projekta Evropske prestonice kulture. Faktički su na terenu predstavljeni rezultati navedeni u izveštaju. Na bazi izveštaja iz marta meseca i rezultata posete u junu, član i izvestilac Panela, Silvija Aman upućuje pismo o implementaciji preporuka Panela.

Fondacija Novi Sad 2021 naredni izveštaj o napretku podnela je u maju 2019. godine, a drugi monitoring panel realizovan je 4. juna u Temišvaru nakon čega je Novi Sad dobio pozitivne komentare za implementaciju projekta Evropske prestonice kulture u izveštaju nezavisnih stručnjaka Panela Evropske komisije.

Fondacija Novi Sad 2021 će i u narednom periodu nastaviti uspešnu saradnju sa partnerima iz Evropske komisije u kontekstu pravilne pripreme projekta Evropske prestonice kulture i ulagati maksimalne napore da u najboljem interesu predstavi projekat Novi Sad 2021, Grad Novi Sad i Republiku Srbiju u internacionalnim okvirima, čineći ceo proces transparentnim i otvorenim za širu javnost i sve građane.

 

Izveštaji

 

Drugi monitoring izveštaj – ocena nezavisnih stručnjaka – jun 2019.

Pismo sa preporukama Panelista – jun 2018.

Izveštaj o radu (na engleskom)

Ocena Panela nezavisnih stručnjaka (na srpskom)

Ocena Panela nezavisnih stručnjaka (na engleskom)