Процес мониторинга

Процес мониторинга пројекта Нови Сад 2021

Пројекат Европске престонице културе један је од најзначајнијих пројеката Европске уније у области културе и уметности. Европска комисија делегирала је процес евалуације, одабира и мониторинга Панелу независних експерата састављених од 10 истакнутих стручњака из различитих области културе и уметности. Овај процес и комуникација са стручњацима из целе Европе доказ је и потврда да се пројекат Европске престонице културе спроводи правовремено и квалитетно, у складу са плановима и стратегијама и уз примену највиших стандарда европске културне политике.

Представници Панела независних стручњака Европске комисије својим сугестијама и препорукама, помажу стручним телима, органима и запосленим у Фондацији Нови Сад 2021 и свим културним актерима у граду да, на најбољи могући начин припреме пројекат Нови Сад 2021 и имплементирају највише стандарде у области културе и уметности који се данас примењују у Европи.

Процес мониторинга започиње одмах након добијања титуле Европске престонице културе и спроводи се посредством три формална панела – 2017, 2019 и 2021. године и подношења извештаја Фондације Нови Сад 2021 о напретку пројекта. Представници Панела независних стручњака прате развој пројекта кроз извештаје о напретку, посете на терену и на мониторинг панелима.

У септембру 2017. године, Фондација Нови Сад 2021 подноси први извештај о напретку пројекта, у складу са правилима пројекта Европске престонице културе. У октобру исте године, одржан је први мониторинг панел на коме су представници Фондације Нови Сад 2021 у Бриселу представили све активности усмерене ка развоју овог пројекта. У новембру 2017. године је објављен први извештај о напретку Нови Сад 2021 пројекта Панела независних стручњака са препорукама за даље унапређење. Представници сва три пројекта Европске престонице културе за 2021. годину су позвани да поднесу анексе извештаја до марта 2018. године што је Фондација и учинила на бази препорука. У јуну 2018. године је организована посета известилаца Панела Сузане Жилич Фишер и Силвије Аман Новом Саду током које су представљене бројне активности, пројекти и партнери на реализацији пројекта Европске престонице културе. Фактички су на терену представљени резултати наведени у извештају. На бази извештаја из марта месеца и резултата посете у јуну, члан и известилац Панела, Силвија Аман упућује писмо о имплементацији препорука Панела.

Фондација Нови Сад 2021 наредни извештај о напретку поднела је у мају 2019. године, а други мониторинг панел реализован је 4. јуна у Темишвару након чега је Нови Сад добио позитивне коментаре за имплементацију пројекта Европске престонице културе у извештају независних стручњака Панела Европске комисије.

Фондација Нови Сад 2021 ће и у наредном периоду наставити успешну сарадњу са партнерима из Европске комисије у контексту правилне припреме пројекта Европске престонице културе и улагати максималне напоре да у најбољем интересу представи пројекат Нови Сад 2021, Град Нови Сад и Републику Србију у интернационалним оквирима, чинећи цео процес транспарентним и отвореним за ширу јавност и све грађане.

 

Извештаји

 

Други мониторинг извештај – оцена независних стручњака – јун 2019.

Писмо са препорукама Панелиста – јун 2018.

Извештај о раду (на енглеском)

Оцена Панела независних стручњака (на српском)

Оцена Панела независних стручњака (на енглеском)