Poziv kulturnih stanica

Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture” raspisuje Javni poziv „Umetnici. Sad!” otvarajući kroz mrežu kulturnih stanica (1) prostore za kreativno izražavanje lokalnih umetnika i kulturnih radnika. Na ovaj način želimo da ponudimo mogućnost novosadskim umetnicima i kreativcima da predstave svoje umetničke projekte. Namera nam je da kroz ovaj javni poziv podržimo lokalne umetnike i predočimo im mogućnosti saradnje u okviru mreže kulturnih stanica koja se kontinuirano širi.   

Na koji način će Fondacija pružiti podršku umetnicima?

Kroz poziv će biti finansirana 22 granta, a pojedinačni grant po aplikantu iznosiće 75.000,00 dinara neto (napomena: pripadajući porezi i doprinosi padaju na teret projekta EPK).

Kakvi programi će biti podržani?

Javnim pozivom podržava se izvođenje umetničkih i kulturnih programa (performansi, predstave, filmske projekcije, plesni nastupi, izložbe, instalacije, koncerti, književne večeri i drugi govorni programi…) u okviru mreže kulturnih stanica.

Ko se može prijaviti?

Na Javni poziv mogu se prijaviti autori umetničkih projekata – fizička lica – umetnici, kulturni radnici i lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture i umetničkog stvaralaštva, sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Grada Novog Sada i „Zone 021” (2).

Koji je maksimalan broj projekata sa kojim se može aplicirati?

Na poziv je moguće podneti maksimalno jednu prijavu po aplikantu.

Dokumentacija za prijavu:

-Obrazac 1 – Prijavni formular

-Obrazac 2 – Izjava o radnom statusu

-Očitana lična karta

Na osnovu kojih kriterijuma će se vršiti vrednovanje pristiglih prijava?

-Kapaciteti podnosioca prijave

-Kvalitet projekta 

-Inovativnost projekta

Rokovi i način dostavljanja prijave:

Kompletna dokumentacija za prijavljivanje dostavlja se elektronski u pdf formatu na mejl adresu kulturnestanice@ns2021.rs . Rok za prijavljivanje 5. 7. 2020. godine u 23:59. Prijave pristigle nakon ovog roka, kao i nepotpune i nedopuštene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Za dodatna pitanja zainteresovani se mogu obratiti do 2. 7. 2020. godine na mejl adresu kulturnestanice@ns2021.rs .

Rezultati Javnog poziva „Umetnici. Sad!” biće objavljeni najkasnije do 10. jula 2020. godine na kanalima društvenih mreža kulturnih stanica.

Realizacija odabranih programa biće od 15. jula do 8. avgusta. 

NAPOMENE:

-Komisija za ocenu projektnih predloga zadržava pravo da odluči u kojoj kulturnoj stanici i u kom terminu će biti realizovani programi projekata koji su odabrani na Pozivu;

-Kulturne stanice će u svrhu realizacije programa, a u skladu sa svojim mogućnostima dati na korišćenje deo tehničke opreme kojom raspolažu (zvuk, svetlo, bina);

-Isplata honorara izvršiće se 15 dana od realizacije programa i dostavljenog foto-narativnog izveštaja;

-Pravo učešća na javnom pozivu nemaju zaposleni u Fondaciji „Novi Sad 2021 ‒ Evropska prestonica kulture“ i kulturnim stanicama, kao ni članovi njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici);

-Od aplikanta se očekuje da u prijavnom formularu opišu alternativne mogućnosti predstavljanja projekta u slučaju ponovljenih preventivnih zdravstvenih mera koje uključuju socijalno/fizičko distanciranje.

Tekst poziva 

Prijavni formular

Izjava o radnom statusu 

Najčešća pitanja i odgovori u vezi sa Javnim pozivom kulturnih stanica

 

¹ Kulturna stanica „Mlin” (NS DKC), Kulturna stanica „Barka” (bivša Klisa, Slana bara, Najlon…), Kulturna stanica
„Rumenka”, Kulturna stanica „Bukovac”, Kulturna stanica „Opens”, Kulturna stanica „Svilara”, Kulturna stanica „Eđšeg”,
Kulturna stanica „Karavan”.

² Opštine Sremski Karlovci, Beočin i Irig.