Позив културних станица

Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе” расписује Јавни позив „Уметници. Сад!” отварајући кроз мрежу културних станица (1) просторе за креативно изражавање локалних уметника и културних радника. На овај начин желимо да понудимо могућност новосадским уметницима и креативцима да представе своје уметничке пројекте. Намера нам је да кроз овај јавни позив подржимо локалне уметнике и предочимо им могућности сарадње у оквиру мреже културних станица која се континуирано шири.   

На који начин ће Фондација пружити подршку уметницима?

Кроз позив ће бити финансирана 22 гранта, а појединачни грант по апликанту износиће 75.000,00 динара нето (напомена: припадајући порези и доприноси падају на терет пројекта ЕПК).

Какви програми ће бити подржани?

Јавним позивом подржава се извођење уметничких и културних програма (перформанси, представе, филмске пројекције, плесни наступи, изложбе, инсталације, концерти, књижевне вечери и други говорни програми…) у оквиру мреже културних станица.

Ко се може пријавити?

На Јавни позив могу се пријавити аутори уметничких пројеката – физичка лица – уметници, културни радници и лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе и уметничког стваралаштва, са пребивалиштем или боравиштем на територији Града Новог Сада и „Зоне 021” (2).

Који је максималан број пројеката са којим се може аплицирати?

На позив је могуће поднети максимално једну пријаву по апликанту.

Документација за пријаву:

-Образац 1 – Пријавни формулар

-Образац 2 – Изјава о радном статусу

-Очитана лична карта

На основу којих критеријума ће се вршити вредновање пристиглих пријава?

-Капацитети подносиоца пријаве

-Квалитет пројекта 

-Иновативност пројекта

Рокови и начин достављања пријаве:

Комплетна документација за пријављивање доставља се електронски у пдф формату на мејл адресу kulturnestanice@ns2021.rs . Рок за пријављивање 5. 7. 2020. године у 23:59. Пријаве пристигле након овог рока, као и непотпуне и недопуштене пријаве неће бити узете у разматрање.

За додатна питања заинтересовани се могу обратити до 2. 7. 2020. године на мејл адресу kulturnestanice@ns2021.rs .

Резултати Јавног позива „Уметници. Сад!” биће објављени најкасније до 10. јула 2020. године на каналима друштвених мрежа културних станица.

Реализација одабраних програма биће од 15. јула до 8. августа. 

НАПОМЕНЕ:

-Комисија за оцену пројектних предлога задржава право да одлучи у којој културној станици и у ком термину ће бити реализовани програми пројеката који су одабрани на Позиву;

-Културне станице ће у сврху реализације програма, а у складу са својим могућностима дати на коришћење део техничке опреме којом располажу (звук, светло, бина);

-Исплата хонорара извршиће се 15 дана од реализације програма и достављеног фото-наративног извештаја;

-Право учешћа на јавном позиву немају запослени у Фондацији „Нови Сад 2021 ‒ Европска престоница културе“ и културним станицама, као ни чланови њихових породица (деца, родитељи и супружници);

-Oд апликанта се очекује да у пријавном формулару опишу алтернативне могућности представљања пројекта у случају поновљених превентивних здравствених мера које укључују социјално/физичко дистанцирање.

Текст позива 

Пријавни формулар

Изјава о радном статусу 

Најчешћа питања и одговори у вези са Јавним позивом културних станица

 

¹ Културна станица „Млин” (НС ДКЦ), Културна станица „Барка” (бивша Клиса, Слана бара, Најлон…), Културна станица
„Руменка”, Културна станица „Буковац”, Културна станица „Опенс”, Културна станица „Свилара”, Културна станица „Еђшег”,
Културна станица „Караван”.

² Општине Сремски Карловци, Беочин и Ириг.