Отворена позиција: Пројектни менаџер у култури

Објављено у категорији: Листа отворених позиција

Назив радног места Пројектни менаџер у култури
Образовање Високо образовање у домену друштвених наука, пројект менаџмента, менаџмента у култури, бизнис администрације
Потребно искуство
 • Реализовани пројектни циклуси превасходно у култури, али у обзир долазе и омладински сектор, креативне индустрије, социјални програми и сл.
 • Пожељно је искуство на позицији пројектног руководиоца, са знањем писања пројеката, развоја, финансијског мониторинга и извештавања.
 • Неопходно знање енглеског језика – минимум Б1 ниво.
Опис радног места
 • Управљање процесом развоја и имплементације поверених пројеката;
 • Управљање буџетима и праћење финансијског извештавања делегираних пројеката;
 • Реализовање свих административно-оперативних послова за потребе делегираних пројеката;
 • Комуницирање са предлагачима пројектних предлога и координација медијације учесника пројекта: стејкхолдера, партнера, надлежних управа и осталих;
 • Обављање комуникације са трећим лицима у домену пружања општих информација о пројектима којима управља;
 • Kонтрола рокова и осигуравање да се рокови поштују;
 • Учествовање у припреми предлога уговора;
 • Надгледање и провера целокупне улазне пројектне документације;
 • Креирање редовних детаљних пројектних извештаја.
Обавезе и дужности Креирање буџета, процене трошкова, вођење целокупног пројектног тима, креирање распореда, мониторинг квалитета, планирање пројектних активности, планирање и дефинисање обима послова и пројеката.
Способности и могућности Вештине решавања проблема, обраћање пажње на детаље, способност обављања више дужности и пројеката истовремено, аналитичност, креативаност, комуникативност, стрпљење, ефикасност.
Радни услови Пуно радно време; Уговор на одређено време.

 

Сви заинтересовани кандидати и кандидаткиње радну биографију и мотивационо писмо могу да пошаљу на мејл адресу human.resources@ns2021.rs, са назнаком „Oглас за посао – пројектни менаџер“.

Оставите одговор