Plovdiv – rezidencijalni program za umetnika 2019

Fondacija Novi Sad 2021 u okviru programa za rezidencije umetnika i profesionalaca u kulturi Plants AiR, a u saradnji sa organizacijom ADATA AiR iz Plovdiva u Bugarskoj objavljuje

 

POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 

za selekciju umetnika koji će biti upućen na umetnički rezidencijalni program u Plovdiv (Bugarska). Organizacija-domaćin u Plovdivu je ADATA AiR.

Tokom trajanja rezidencije, odabrani umetnik treba da razvije predlog za jedno ili više umetničkih dela koja će biti izrađena i predstavljena u okviru programa Plovdiv 2019 – Evropska prestonica kulture.

 

O organizaciji-domaćinu

ADATA AiR je umetnički rezidencijalni program koji se sprovodi u Plovdivu – Evropskoj prestonici kulture za 2019. godinu. Cilj programa je da omogući prostor za kreativnu razmenu koja neguje interkulturalni dijalog i interakciju stavljajući u fokus javni prostor u gradu. Platforma je otvorena za vizuelne umetnike, arhitekte, dizajnere i slične profile. Tokom svog boravka, odabrani rezident dobija priliku da razvije novi projekat koji na jedinstven način odslikava glavni programski koncept. 

Glavni fokus rezidencijalnog programa je urbani predeo grada. Podeljen je u dva programska modula:
>> Interakcija priroda-kultura – gde je fokus na reci koja prolazi kroz grad, rečnim adama, brdima oko grada, parkovima, itd.
>> Arhitektonske karakteristike grada – bogata kombinacija stilova i epoha, sa fokusom na kulturno nasleđe iz socijalističkog perioda.

ADATA AiR je projekat Fondacije „Plovdiv 2019“, pokrenut u saradnji sa Institutom Gete i Poljskim institutom u Sofiji.

Dodatne informacije na:
http://plovdiv2019.eu/en/platform/transforms/185-river-of-imagination 
https://bit.ly/2JbyESI
https://www.facebook.com/adataAiR/
https://www.instagram.com/adata_air/

Šta je ADATA?

Adata je ime rečnog ostrva u Plovdivu (naziv potiče od turske reči za ostrvo). Početkom 20. veka, Adata je bila mesto gde su ljudi odlazili na piknik i gde se gajilo voće i povrće. Danas je ostrvo napušteno i predstavlja teret za svoje vlasnike i služi jedino za besplatnu seču drveta i različite nelegalne aktivnosti. Iako su ga stanovnici Plovdiva odavno zaboravili, Evropska prestonica kulture pretvorila ga je u simbol ovog programa. Ostrvo ne predstavlja samo geografsku tačku već i stanje izolacije i otuđivanja koje je karakteristično za naše društvo. Zbog toga je odabrano kao simbol ovog rezidencijalnog programa, sa ciljem da razvije ovaj prostor koristeći umetničke intervencije, instalacije, objekte, skulpture i umetnost u javnom prostoru, menjajući na taj način sliku ostrva.

 

O Fondaciji „Plovdiv 2019“

Fondacija „Plovdiv 2019“ odgovorna je za sprovođenje projekta Evropska prestonica kulture. Glavni ciljevi su revitalizacija i otvaranje zaboravljenih i nefunkcionalnih prostora u gradu koristeći umetnost i kulturu. Najveći projekti uključuju revitalizaciju najvećih arhitektonskih objekata iz novije istorije, kao i celokupnu rečnu oblast i najveće ostrvo koje se nalazi u centru grada.

http://plovdiv2019.eu/en

 

Dodatne aktivnosti koje mogu biti organizovane tokom rezidencije: razgovor sa umetnikom/prezentacija, otvoreni studio, studijske posete sa lokalnim umetnicima i kustosima.

Odabranom rezidentu biće pokriveni:

 • troškovi puta (u iznosu od 200 evra u dinarskoj protivvrednosti),
 • smeštaj,
 • dnevni troškovi/per diem (u iznosu od 750 evra u dinarskoj protivvrednosti), i
 • troškovi materijala (u iznosu do 500 evra).

Rezidencija traje do 4 sedmice u periodu od 15. septembra do 31. oktobra 2019. godine. Tačno vreme boravka u Plovdivu, obaveze rezidenta za vreme rezidencije, kao i detaljna razrada ideje koju potencijalni kandidat predloži, biće dogovoreni u saradnji sa organizacijom-domaćinom. 

Od kandidata se očekuje da ispune sledeće uslove:

 1. da su punoletni državljani Republike Srbije;
 2. da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije (umetnici sa prebivalištem na teritoriji Grada Novog Sada i partnerskih opština na projektu „Novi Sad 2021“: Iriga, Beočina i Sremskih Karlovaca imaju prednost);
 3. da se bave sledećim disciplinama: vizuelna umetnost, digitalni mediji, arhitektura, izvođačka umetnost, umetnost u javnom prostoru, dizajn, i sl;
 4. da tečno govore engleski ili bugarski jezik;
 5. da nisu izabrani u ranijem periodu za neki od rezidencijalnih programa u organizaciji Fondacije ili programe mobilnosti (po konkursima za programe: Plants AiR, Kizuna, Mobilnost, itd.).

 

Svi zainteresovani kandidati treba da pošalju sledeću dokumentaciju:

 1. biografiju na engleskom jeziku, koja ne sme da bude duža od 4 kucane stranice A4 formata (u kojoj navodi profesionalno umetničko iskustvo, najznačajnije izložbe, prezentacije, saradnje, prethodne rezidencije u sličnim programima i drugo);
 2. propratno pismo na engleskom jeziku od 150-250 reči (u kojem predlaže ideju za projekat koji bi bio realizovan na rezidencijalnom programu u Plovdivu);
 3. portfolio 3-5 odabranih radova objedinjenih u jednom PDF fajlu koji ne prelazi 5 MB;
 4. očitanu ličnu kartu radi dokazivanja prebivališta.

Navedenu dokumentaciju potrebno je poslati na imejl: plantsair@ns2021.rs sa naznakom „Rezidencijalni program Plovdiv 2019“ najkasnije do 16. 8. 2019. godine u ponoć.

 

Kandidati će biti ocenjeni na osnovu sledećih kriterijuma:

 • prethodni umetnički rad u oblasti vizuelne umetnosti (biografija);
 • predlog projekta/ideja (propratno pismo);
 • portfolio.

 

 

Za sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom možete pisati na imejl: plantsair@ns2021.rs.

 

Odluku Upravnog odbora o učešću na javnom konkursu možete pronaći na sledećem linku.