Pet tačaka razvoja Omladinskog kreativnog polisa- zaključci sa trećeg „Divana“

Објављено у категорији: Uncategorized, Вести

5.9.2017.

5 tačaka razvoja Youth creative polis-a

Održana još jedna javna rasprava o budućem kreativnom centru Novog Sada

 

Na inicijativu Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“, u prostoru Studentskog kulturnog centra ‘’Fabrika’’, danas je održan još jedan ‘’Divan’’ o budućem razvoju prostora nekadašnje fabrike ‘’Petar Drapšin’’. U Divanu su učestvovali zakupci poslovnog prostora, građani i stručna javnost, a glavna tema bili su  različitih modeli finansiranja razvoja i revitalizacije prostora.

Na skupu je stavljen akcenat na pet tačaka razvoja Youth creative polis-a:

  1. Planom detaljne regulacije sačuvan je arhitektonski identitet industrijskog nasleđa bivše “Kineske četvrti“ definisanjem izgleda i namene, tačnije, isključivanjem mogućnosti komercijalno-trgovinske, stambene i magacinske namene;
  2. Postignuta je saglasnost svih relevantnih aktera u kulturi, građana i ostale stručne zainteresovane javnosti da se krene u realizaciju revitalizacije i razvoja ovog prostora;
  3. Definisan je okvir koje tom prostoru daju kulturno-kreativne industrije, koji uključuje i uslužne delatnosti koje pripadaju kulturnim i kreativnim industrijama kao i svi drugi uslužni zanati koji tu ne pripadaju, a koji će doprinositi kulturnoj i umetničkoj kreativnoj industriji prema definiciji iz Akcionog plana Strategije kulturnog razvoja Grada;
  4. Preciznije kriterijume i obaveze budućih aktera ‘’Youth creative polis-a’’ definisaće Komisija za upravljanje prostorom i projektom, koju će činiti po jedan predstavnik nadležnih gradskih uprava i radne grupe za kapitalna ulaganja i infrastrukturu, predstavnik zanatlija koji obavaljaju svoju delatnost u ovoj četvrti, predstavnik aktera kulturno-umetničke produkcije, kao i Fondacije NS 2021 EPK i OPENS-a;
  5. Predloženo je formiranje Istraživačkog tima za pomoć u radu Komisije sastavljenog od svetski priznatih eksperata u teoriji i praksi, koji će imati edukativnu i savetodavnu ulogu baziranu na kontinuiranim istraživanjima i snimanju stanja na terenu.

 

Predloge koje smo danas usvojili i imenovali kao pet tačaka razvoja Youth creative polis-a,  sutra ćemo izneti pred Forum za kulturu grada Novog Sada, kako bi i stručna javnost mogla da izense svoje ocene. Nakon toga, na osnovu preporuka i usvojenih zaključaka, gradonačelnik će izneti svoje mišljenje i doneti konačnu odluku o načinu i dinamici realizacije planiranih aktivnosti.

Osnovni zadatak Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ jeste reintegrisati Novi Sad i Srbiju u evropski kulturni život kroz dijalog kulture, i mi svakodnevno ulažemo ozbiljan trud i napor da se ovaj cilj ostvari. Fondacija će i dalje sve odluke koje se tiču opšteg interesa građana Novog Sada, donositi uz potpuno poštovanje demokratičnosti i transparentnosti. 

Оставите одговор