Pečuj – rezidencijalni program za pisca 2019

Fondacija „Novi Sad 2021“ u okviru programa za rezidencije umetnika i profesionalaca u kulturi Plants AiR, a u saradnji sa organizacijom Verartis iz Pečuja u Mađarskoj objavljuje

 

POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 

za selekciju pisca koji će biti upućen na umetnički rezidencijalni program u Pečuju (Mađarska) u trajanju od približno mesec dana u vremenskom razdoblju od 1. 7. do 31. 7. 2019. godine

 

Od kandidata se očekuje da ispune sledeće uslove:

 1. da su punoletni državljani Republike Srbije;
 2. da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije (umetnici sa prebivalištem na teritoriji Grada Novog Sada i partnerskih opština na projektu „Novi Sad 2021“ (Iriga, Beočina i Sremskih Karlovaca) imaju prednost);
 3. da se bave književnom umetnošću;
 4. da tečno govore engleski jezik;
 5. da nisu izabrani u ranijem periodu za neki od rezidencijalnih programa u organizaciji Fondacije ili programe mobilnosti (po konkursima za programe: Plants AiR, Kizuna, Grantovi za mobilnosti, itd.).

 

Svi zainteresovani kandidati koji imaju prebivalište u Novom Sadu ili Zoni 021 (Irig, Beočin i Sremski Karlovci) treba da pošalju sledeću dokumentaciju:

 1. biografiju na engleskom jeziku, koja ne sme biti duža od 4 kucane stranice A4 formata (u kojoj navodi profesionalno umetničko iskustvo, posebno u oblasti književne umetnosti i celokupnu svoju bibliografiju);
 2. – propratno pismo na engleskom jeziku 150-20 reči (u kojem objašnjava razloge interesovanja i potvrđuje ispunjenost uslova iz konkursa);
 3. – očitanu ličnu kartu radi dokazivanja mesta prebivališta.

Navedenu dokumentaciju potrebno je poslati na imejl: plantsair@ns2021.rs sa naznakom „Rezidencijalni program Pečuj 2019“ najkasnije do 14. juna 2019. godine u ponoć.

 

Kandidati će biti ocenjeni na osnovu sledećih kriterijuma:

 • prethodno objavljena književna dela;
 • prethodno objavljeni eseji, članci, kritike u književnim časopisima;
 • poznavanje engleskog jezika.

 

Odabranom rezidentu biće pokriveni troškovi puta, obezbeđen smeštaj i honorar/per diem.

Rezidencija traje od 1. 7. do 31. 7. 2019. godine. Obaveze rezidenta za vreme rezidencije, kao i koncept rezidencije, biće dogovoreni u saradnji sa organizacijom-domaćinom. 

Sa sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom možete pisati na imejl: plantsair@ns2021.rs.