Печуј – резиденцијални програм за писца 2019

Фондација „Нови Сад 2021“ у оквиру програма за резиденције уметника и професионалаца у култури Plants AiR, а у сарадњи са организацијом Verartis из Печуја у Мађарској објављује

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 

за селекцију писца који ће бити упућен на уметнички резиденцијални програм у Печују (Мађарска) у трајању од приближно месец дана у временском раздобљу од 1. 7. до 31. 7. 2019. године

 

Од кандидата се очекује да испуне следеће услове:

 1. да су пунолетни држављани Републике Србије;
 2. да имају пребивалиште на територији Републике Србије (уметници са пребивалиштем на територији Града Новог Сада и партнерских општина на пројекту „Нови Сад 2021“ (Ирига, Беочина и Сремских Карловаца) имају предност);
 3. да се баве књижевном уметношћу;
 4. да течно говоре енглески језик;
 5. да нису изабрани у ранијем периоду за неки од резиденцијалних програма у организацији Фондације или програме мобилности (по конкурсима за програме: Plants AiR, Кизуна, Грантови за мобилности, итд.).

 

Сви заинтересовани кандидати који имају пребивалиште у Новом Саду или Зони 021 (Ириг, Беочин и Сремски Карловци) треба да пошаљу следећу документацију:

 1. биографију на енглеском језику, која не сме бити дужа од 4 куцане странице А4 формата (у којој наводи професионално уметничко искуство, посебно у области књижевне уметности и целокупну своју библиографију);
 2. – пропратно писмо на енглеском језику 150-20 речи (у којем објашњава разлоге интересовања и потврђује испуњеност услова из конкурса);
 3. – очитану личну карту ради доказивања места пребивалишта.

Наведену документацију потребно је послати на имејл: plantsair@ns2021.rs са назнаком „Резиденцијални програм Печуј 2019“ најкасније до 14. јуна 2019. године у поноћ.

 

Кандидати ће бити оцењени на основу следећих критеријума:

 • претходно објављена књижевна дела;
 • претходно објављени есеји, чланци, критике у књижевним часописима;
 • познавање енглеског језика.

 

Одабраном резиденту биће покривени трошкови пута, обезбеђен смештај и хонорар/per diem.

Резиденција траје од 1. 7. до 31. 7. 2019. године. Обавезе резидента за време резиденције, као и концепт резиденције, биће договорени у сарадњи са организацијом-домаћином. 

Са сва додатна питања у вези са конкурсом можете писати на имејл: plantsair@ns2021.rs.