Izabran PR menadžer Fondacije „Novi Sad 2021“

Објављено у категорији: Вести

Na osnovu konkursa Fondacije „ Novi Sad – 2021 – Evropska prestonica kulture“ za poziciju PR menadžera raspisanog u junu ove godine, komisija za realizaciju konkursa, je izabrala dr Mirjanu Kovačević. Od svih potencijalnih kandidata dr Kovačević je imala najbolje reference, i najviše iskustva i veština dokazanih u neposrednom dijalogu sa komisijom, kada je reč o razumevanju koncepta “Za nove mostove“ i projekta “Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ uključujući i njegove glavne projekte i ciljeve, kao i poznavanje vrednosti na kojima počiva EU. Mirjana Kovačević doktorirala je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na smeru industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta – marketing i medijski sistemi. Ima iskustva i u akademskom radu, na desetine objavljenih naučnih radova i docent je na Visokoj školi za komunikacije u Beogradu. Na Univerzitetu u Novom Sadu specijalizirala je Upravljanje regionalnim razvojem putem EU fondova. U više navrata usavršavala se u zemlji i inostranstvu na teme: Menadžment, PR, Privatna-javna partnerstva, Javna uprava i strukturne reforme, a bila je i polaznik BBC-jevog intenzivnog kursa komercijalnog menadžmenta u organizaciji Bristish Council-a. Dr Kovačević poseduje kompetencije sticane radom u medijima, od kojih je najznačajniji projekat Radija 021 koji svoju održivost i specifičnost svakodnevno dokazuje. Radom u produkcijskim kućama i na poslovima konsultantskih aktivnosti za kulturne i kreativne organizacije učestvovala je u planiranju i realizaciji velikog broja kampanja i manifestacija od nacionalnog i regionalnog značaja; poznaje aktuelne svetske trendove u polju odnosa sa javnošću i upotrebu digitalnih alata komunikacije, te društvenih mreža; ima izuzetno razvijene analitičke i veštine rešavanja kriznih situacija, dokazane komunikacijske, prezentacijske i sposobnosti kreativnog rada u timu. Mirjana Kovačević sa 20 godina iskustva u strateškom komuniciranju, postaje tim Fondacije, sa zadatkom da osmisli i implementira strategiju eksterne komunikacije Fondacije na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Оставите одговор