O konferenciji

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „NEUTRALNO“

Dijalog o novim kulturnim prostorima

9. i 10. maj 2018.

Novi Sad

 

Kulturni centri kao tekovina kulturne obnove posleratne Evrope, nastali kao potreba za demokratizacijom i  decentralizacijom kulturnih sadržaja najpre u Francuskoj, postali su modeli institucionalnog organizovanja kulture i u drugim evropskim zemljama. Zemlje bivše Jugoslavije su modele državnih kulturnih centara razvijale od kraja 60-ih do 80-ih godina prošlog veka, da bi tokom 90-ih godina oni većinom bili ugašeni ili su promenili namenu. Danas kada govorimo o kulturnim prostorima, sve više mislimo na nove sociokulturne hibride čije aktivnosti često kombinuju kulturu, tehnologiju, ekonomiju, urbanizam i društveni aktivizam. Taj neutralni prostor njihovog delovanja, koji izmiče svakoj klasifikaciji, predstavlja značajan poligon za društveni i urbani razvoj gradova. Sposobni da mobilišu zajednicu i pokreću promene ovi novi kulturni prostori često predstavljaju protivtežu klasičnim tromim institucijama kulture. Kako je povećanje učešća građana u kulturnom životu zajednice jedan od glavnih ciljeva kulturnih politika u većini evropskih zemalja, uloga novih kulturnih prostora postaje sve važnija.  

Ključno pitanje ovog dijaloga jeste kako novi kulturni prostori uspevaju da prilagode svoju ulogu društvenog i edukativnog subjekta sa zahtevima za ekonomskom samoodrživošću. Promena društveno-političkog ambijenta, podsticanje tržišnog načina funkcionisanja, promena sistema finansiranja i pravnog statusa kulturnih prostora zahtevaju razvijanje novih veština i prilagođavanje nastalim okolnostima. Takođe, pitanje je i da li su i na koji način oni  uspeli da zadrže svoju nezavisnu ulogu u odnosu na zvaničnu državnu kulturnu politiku i ideologiju i time (p)ostanu ključni elemenat razvoja zajednice i društva.

I pored toga što je zamišljen u formatu konferencije, „Neutralno“ suštinski predstavlja prostor za dijalog koji će u Novom Sadu tokom dva dana, 9. i 10. maja 2018. godine,  predstaviti različite modele kulturnih prostora  u Evropi i regionu. Komenadžeri nekih od najuspešnijih kulturnih prostora iz Nemačke, Austrije, Francuske, Švedske, Italije, Slovenije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije će kroz četiri panela i dve radionice upoznati učesnike/-ce sa različitim pristupima i modelima u njihovom upravljanju i održivosti.  Razmotriće se aktuelni pristup rada sa zajednicama kao jedan od modela i potražiti odgovor na pitanje da li titula Evropske prestonice može biti pokretač dugoročnih promena.

Poseban događaj  biće održan za predstavnike ustanova  kulture koji će dobiti priliku da se umreže sa članicama EUNIC klastera, mreže evropskih nacionalnih instituta za kulturu koji deluju u Srbiji.

Inicijator i organizator dijaloga, Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ zajedno sa lokalnim organizacijama i sa Evropskim nacionalnim institutima za kulturu u Srbiji (EUNIC Srbija) pokreće ovaj projekat radi usvajanja dobrih praksi u upravljanju održivim resursima za razvoj kulturnog kapaciteta i urbane regeneracije Novog Sada i Zone 021 (opština Irig, Beočin i Sremski Karlovci) u periodu od 2018. do 2022. godine.

Konferencija se realizuje uz podršku Gete instituta u Srbiji, Ambasade Švedske u Beogradu, Austrijskog kulturnog foruma i Francuskog instituta u Srbiji.

Međunarodna konferencija „Neutralno“ deo je proslave Dana pobede koji se tradicionalno obeležava u Novom Sadu 9. maja kroz manifestaciju Ritam Evrope u organizaciji Studentskog kulturnog centra. Ove godine dodatno proslavljamo  i proslavu titule Najboljeg evropskog velikog festivala koju je koju je Egzit festival nedavno osvojio po drugi put u ovoj deceniji.