Novi Sad postao deo mreže „Orange Cities“ preko međunarodnog projekta „O-City“

Objavljeno u kategoriji: Vesti

Kreiranje onlajn interkulturalne platforme, kojoj će svako moći da pristupi i doprinese svojim znanjem i koja će obuhvatiti kulturno nasleđe raznih zemalja, cilj je trogodišnjeg međunarodnog projekta „Orange Cities – O-City: kreativnost, inovacija i tehnologija“ u koji se uključio i Novi Sad.

„Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ i Biznis inkubator Novi Sad izabrani su za partnere na projektu početkom ove godine, kao predstavnici Novog Sada koji će sarađivati sa različitim poslovnim organizacijama i edukativnim institucijama iz Španije, Slovenije, Grčke, Italije i Kolumbije.

Predstavnici Fondacije „Novi Sad 2021“ i Biznis inkubatora uručili su „O-City“ trofej načelnici Gradske uprave za kulturu, Zorici Šijak, kako bi se naglasila i zvanična podrška Grada Novog Sada u važnom međunarodnom projektu.

„Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ ima zadatak da kroz projekat „O-City“ doprinese lokalnom i regionalnom razvoju kulture kroz promociju kulturnog nasleđa na savremene načine, aktivira lokalnu kulturnu scenu i poveća potražnju za obučenim ekspertima u kreativnim tehnologijama.

Projekat „O-City“ ima tri faze. Prva je da otkrije i promoviše kulturno (materijano i nematerijalno) nasleđe gradova, ali i stvara nove legate, u smislu razvoja identiteta jedne zajednice i njenih građana.

Podsticanje kreativne ekonomije, obučavajući stručnjake na polju kreativnih tehnologija tako da oni integrišu to znanje u postojeće ili nove kompanije je druga faza. Ona takođe podrazumeva i da se institucije i organizacije koje se bave kulturom, okrenu modernom pristupu i savremenim tehnologijama.

Treća faza je modernizacija univerziteta, odnosno prenošenja i usvajanja znanja koje bi trebalo da se zasniva na pokretanju projekata, podsticanju timskog rada, obuke, unapređenju veština i sredstava za inovativno učenje.

Ideja je da ti ciljevi budu postignuti kroz znanje, deljenje primera dobre prakse i saradnje između trostrukog kreativnog partnerstva: Univerziteti, preduzeća i gradovi koji će stvoriti atmosferu timskog rada za kreiranje inovacija koje utiču na sredinu.

Ostavite odgovor