Programski koncept

Programski narativ projekta „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture” proizilazi iz slogana „Za nove mostove“.

Ovaj slogan predstavlja ideju izgradnje novih mostova saradnje i razmene između umetnika i organizacija iz Novog Sada i Srbije sa kulturnom scenom Evrope.

Realizacijom projekta Evropske prestonice kulture i vrednostima koje on promoviše kroz programe, direktno doprinosimo procesu evropskih integracija Srbije, kao ključnoj politici Vlade Republike Srbije. Takođe, specifičan kontekst titule, koji utiče na programsku koncepciju, jeste činjenica da je Novi Sad prvi grad koji je poneo titulu Evropske preostnice kulture u okviru posebnog programa za države kandidate za članstvo u Evropskoj uniji.

Definisana su četiri programska mosta, a neki od njih su simbolički nazvali po postojećim novosadskim mostovima, odnosno prema vrednostima koje grad želi da razvijeu kontekstu evrointegracija, prema uverenjima koje neguje i nastoji da podeli sa svim Evropljanima. To su mostovi: Sloboda, Duga,Nada i Ljubav.

Umetnički koncept projekta „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ baziran je na osnovnim vrednostima Evropske unije, kao što su ljudska prava, multikuturalnost, interkulturalni dijalog, ekološka svest, mirovne politike. Ove vrednosti promovišu ideju otvorenog demokratskog društva baziranog na savremenom humanizmu.

Programski lukovi, odnosno tematske celine, izgrađeni su kroz povezivanje ove vrednosti sa istorijom, kulturom i identitetom Novog Sada, u osam tematskih celina, odnosno programskih lukova.

U okviru svakog mosta razvijeni su noseći (eng. flagship) projekti. Odabrani su na osnovu njihovog umetničkog i kreativnog koncepta, atraktivnosti i usklađenosti s postavljenim ciljevima i principima programa, pa zauzimaju mesto najvidljivijih projekata koji će se realizovati u godini titule.

Ceo dokument – Programski koncept 2018-2022.