Novi Sad 2021

 

Novi Sad je decenijama unazad gradio prepoznatljivost i različitost na osnovu svog multikulturalnog karaktera i na osnovu velikog broja kulturnih i obrazovnih institucija koje poseduje. Najvažnije kompetetivne prednosti Novog Sada su izuzetan geografski položaj na srednjem toku Dunava i ključnim evropskim vodenim i kopnenim koridorima, značajan privredni, upravni i kulturni centar regiona, i srednja veličina grada. Prepoznat kao sigurno, zdravo i podsticajno mesto za život, rad i investiranje, Novi Sad je grad u kome zajedno živi 26 nacionalnih manjina. U epohi prosvećenosti i modernizma središte srpske kulture i stvaralaštva, sa Maticom srpskom kao najstarijom srpskom kulturnom i naučnom institucijom, Novi Sad je danas moderan, univerzitetski, kulturni, turistički, naučni, politički i administrativni centar AP Vojvodine. Grad muzeja, galerija i pozorišta, tradicijom bogat festivalski grad međunarodnog značaja.

NOVI SAD 2021 je platforma za razvoj kreativnih potencijala Novog Sada. Ovaj projekat treba pre svega da motiviše i inspiriše radnike u kulturi, ali i sve građane na preispitivanje dosadašnjih vrednosti i postavljanje novih ciljeva u pravcu demokratskog kulturnog razvoja grada. Preispitivanje savremenog identiteta Novog Sada, revitalizacija kulturnog nasleđa, rekonstrukcija starih i otvaranje novih prostora namenjenih kulturi, razvijanje međunarodne i međusektorske saradnje, podsticanje interkulturnog dijaloga, decentralizacija kulture, razvijanje kulturne participacije građana, samo su neki od principa kulturnog razvoja koji moraju biti usvojeni u narednih sedam godina, na putu ka osvajanju ove prestižne titule.