Нови Сад 2021

 

Нови Сад је деценијама уназад градио препознатљивост и различитост на основу свог мултикултуралног карактера и на основу великог броја културних и образовних институција које поседује. Најважније компететивне предности Новог Сада су изузетан географски положај на средњем току Дунава и кључним европским воденим и копненим коридорима, значајан привредни, управни и културни центар региона, и средња величина града. Препознат као сигурно, здраво и подстицајно место за живот, рад и инвестирање, Нови Сад је град у коме заједно живи 26 националних мањина. У епохи просвећености и модернизма средиште српске културе и стваралаштва, са Матицом српском као најстаријом српском културном и научном институцијом, Нови Сад је данас модеран, универзитетски, културни, туристички, научни, политички и административни центар АП Војводине. Град музеја, галерија и позоришта, традицијом богат фестивалски град међународног значаја.

НОВИ САД 2021 је платформа за развој креативних потенцијала Новог Сада. Овај пројекат треба пре свега да мотивише и инспирише раднике у култури, али и све грађане на преиспитивање досадашњих вредности и постављање нових циљева у правцу демократског културног развоја града. Преиспитивање савременог идентитета Новог Сада, ревитализација културног наслеђа, реконструкција старих и отварање нових простора намењених култури, развијање међународне и међусекторске сарадње, подстицање интеркултурног дијалога, децентрализација културе, развијање културне партиципације грађана, само су неки од принципа културног развоја који морају бити усвојени у наредних седам година, на путу ка освајању ове престижне титуле.