Нови Сад 2021 припрема апликације за међународне пројекте

Објављено у категорији: Актуелно

Од тренутка добијања титуле Европске престонице културе, стручни тим Нови Сад 2021 интензивно ради на јачању европске димензије Пројекта и промовисању вредности ове престижне титуле у међународним оквирима. С тим у вези, у сарадњи са бројним стучним институцијама из земље и иностранства, тим Нови Сад 2021 тренутно припрема апликације за три међународна пројеката, у два различита програма: IPA програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија и програма Citizens for Europe.

У оквиру IPA програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија у припреми су пројектне апликације за две пројектне идеје које проистичу директно из Апликационе књиге (bid book) на основу које је Нови Сад понео титулу Европске престонице културе.

Имајући у виду чињеницу да је Фондација Нови Сад 2021 – Европска престоница културе основана 5. јануара 2017. године, као и правило IPA програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија да потенцијалне партнерске организације у пројектним предлозима морају да послују минимум годину дана како би стекле услов да буду партнери, у два пројектна предлога која ће се предати до 31. јануара, односно крајњег рока за Други позив у оквиру овог програма, две организације из Новог Сада – Природно математички факултет и ШОСО „Милан Петровић“ – аплицирају са својим партнерима из Мађарске, а уз координацију активности са стручним тимом Фондације Нови Сад 2021.

У оквиру пројектног предлога Природно математичког факултета, Департмана за географију, туризам и хотелијерство у Новом Саду, у сарадњи са мађарским партнерима из Сегедина, у припреми је пројектни предлог под називом Culture on the palm-Palmculture. Основни циљ овог пројекта је прикупљање историсјког и културног наслеђа Новог Сада и Сегедина и успостављање интегралне, по категоријама систематски уређене базе података из којих ће бити израђен интерактивни интернет портал. Поред историсјког културног наслеђа предвиђено је сакупљање на „једном месту“ и савремену понудукао што су фестивали, концерти, позоришне представе, изложбе и слично.

Други пројектни предлог у оквиру овог програма прекограничне сарадње припрема се у сарадњи новосадске ШОСО „Милан Петровић“ са школом у Баји која такође брине о деци са посебним потребама, што представља посебну вредност пројектног предлога под називом Soundbeam. Идеја је да се заједничким напорима и иницијативама негује културно и уметничко стваралаштво код младих особа са инвалидитетом у области музике, а кроз коришћење нових технологија. Имплементација пројекта ће омогућити младим људима са инвалидитетом могућност да активно учествују у културним и јавним дешавањима у својим заједницама, да на тај начин постану још „видљивији“ показујући своје музичке вештине и допринесу стварању позитивних ставова према особама са инвалидитетом и уклањању психолошких и социјалних баријера.

У оквиру Програма Citizens for Europe, Фондација Нови Сад 2021 – Европска престоница културе, заједно са Градом Новим Садом и партнерима из европских земаља, припрема апликацију за пројекат под називом Street Participation for Active Citizenship in Europe (SPACE). Овај пројекат има за циљ да подстакне грађане да учествују у јавним разговорима о „европским питањима“, а методологија која ће се користи биће својеврсна улица дебата под називом „Porteurs de Paroles“.

Ово су тек први пројекти са којима Фондација Нови Сад 2021 – Европска престоница културе самостално или у сарадњи са бројним партнерима аплицира код међуанордних организација и фондова. Важно је напоменути да је 2017. година, односно година након проглашења града за Европску престоницу културе такозвана „нулта година“. Tим Фондације наставља са истом енергијом, ентузијазмом и креативношћу коју је и панел независних европских стручњака препознао и доделио Новом Саду ову престижну титулу.

Оставите одговор