Нови Сад 2021: Културна сарадња у региону је важнија од такмичења!

Објављено у категорији: Вести

Нови Сад 2021: Културна сарадња у региону је важнија од такмичења!Одлуком Панела независних стручњака Европске комисије, у децембру 2015. године за финалну фазу такмичења за Европску престоницу културе у категорији кандидата и/или потенцијалних кандидата за 2021. годину изабрани су градови Херцег Нови и Нови Сад. Наведени градови посвећено раде на припреми својих завршних апликационих пријава, а до истека рока за израду остало је свега три месеца.

Веома важан сегмент овог пројекта је међународна културна сарадња и размена искустава са бившим и будућим Престоницама културе и европским уметницима. Осим тога, посебно се подстиче и културна сарадња у региону и неговање европских вредности и истицање заједничке европске културне баштине. Подсетимо – победиће пројекат који понуди најбољи уметнички програм са израженом европском димензијом, уз поштовање свих шест критеријума/области кандидовања.

С обзиром на наведено, а чврсто верујући да је културна сарадња и културни развој наших градова значајнији од тренутног такмичења, представници пројекта Нови Сад 2021 данас су упутили позив пројекту Херцег Нови 2021 за успостављање сарадње. Иако нису из исте државе, ова два града су, с обзиром на нова правила Европске комисије за период од 2021. до 2033. године, постали конкуренти за добијање титуле Европске престонице културе која се 2021. године по први пут додељују граду из редова држава кандидата или потенцијалних кандидата за Европску унију.

Почетна идеја, потекла из Новог Сада, је да тимови два пројекта заједнички раде на планирању и изради пројеката и културних програма, који би тако постали саставни део оба апликациона формулара. Основни мотив је да се, на тај начин, омогући извесност реализације пројеката, који би се остварили у једном од градова независно од резултата званичног избора за Европску престоницу културе.

Чврсто верујемо да бисмо на тај начин још једном истакли значај културне сарадње и размене у региону и Европи, издигли културу изнад простог надметања и вратили смислу и вредностима које промовише пројекат Европске престонице културе.

 

 

Оставите одговор