Нова места – Микрогрантинг 2019

Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културеˮ (у даљем тексту: Фондација) расписује јавни конкурс у циљу јачања свести о значају учешћа локалне заједнице у уређењу малих површина јавне намене и подизања капацитета грађана и локалне заједнице за уређење малих урбаних простора кроз заједнички рад. Ове мале урбане интервенције имају за циљ да кроз иновативне идеје оживљавају јавне и свима доступне просторе кроз мале, лако изводљиве пројекте. Њихова предност су ниски трошкови, релативно брза интервенција и позитиван утицај на квалитет коришћења јавног простора од стране локалног становништва.

Опредељена средства Фондације за овај јавни конкурс износе 5.000.000,00 динара (словима: пет милиона динара и 00/100).

Износ појединачног гранта по пројекту износи максимално 350.000,00 динара (словима: три стотине педесет хиљада динара и 00/100).

Циљеви конкурса су:

 1. организовање и подстицање локалних заједница на мобу – заједнички рад,
 2. подстицање што већег броја грађана да организују и окупе тим који ће предложити и реализовати своје пројекте;
 3. подстицање грађана-иницијатора да у тим укључе и комшије архитекте или студенте архитектуре, дизајнере, столаре, браваре или било ког другог професионалца који може да помогне у реализацији пројекта;
 4. повећање броја уређених малих урбаних простора на територији Града Новог Сада и Зоне 021 (општине Сремски Карловци, Ириг и Беочин).

 

Овим конкурсом могу се финансирати:

 1. постављање новог урбаног мобилијара (клупе, корпе за отпатке, заштитни стубићи, држачи за бицикле, жардињере);
 2. озелењавање површина;
 3. акције чишћења и уређења простора, културне и еколошке активности као што је побољшање доступности и истицање културног наслеђа и еколошких локација, односно зелених површина;
 4. уређене површине за рекреацију (поље за боћање, мини скејт-парк, опрема за јавни шах, реквизити за физичку активност, јавни ормарићи – библиотеке…);
 5. простор за креативно изражавање;
 6. други креативни предлози који се сматрају текућим одржавањем простора, за које није потребно исходовати локацијске услове и/ или грађевинску дозволу према Закону о планирању и изградњи и пратећом законском регулативом.

 

Предложене локације морају бити јавне површине које су свима доступне, на подручју Новог Сада и Зоне 021 (општине Ириг, Беочин и Сремски Карловци).

На конкурсу могу учествовати следећa правна лица:

 • удружења грађана са седиштем у Новом Саду и Зони 021;
 • стамбене заједнице;
 • друга удружења грађана.

Јавни конкурс ће бити спроведен у два круга.

Први круг

За учествовање на конкурсу потребно је правилно испуњен Пријавни формулар, претворен у PDF формат (оверен, потписан и скениран), доставити на следећи начин:

 1. е-маилом на адресу: predlog@ns2021.rs. Наслов мејла: За Јавни конкурс „Нова места – Микрогрантинг“
 2. у штампаном облику обавезно у 4 (четири) примерка лично или препорученом поштом на следећу адресу:

Фондација „Нови Сад 2021-Европска престоница културе“

Католичка порта 5

Поштански фах 153

21101 Нови Сад

 

На коверти је потребно навести следећу напомену: За јавни конкурс за суфинансирање пројеката мањих урбаних интервенција у 2018. години „Нова места – Микрогрантинг“

 

Рок за подношење електронске пријаве и пријаве са пратећом документацијом истиче 20. маја 2018. године.

 

Након обављеног стручног жирирања свих пристиглих радова, стручна комисија ће направити ужи избор предлога који ће се пласирати у други круг конкурса.

Други круг

Иницијатори предлога који уђу у ужи избор биће позвани на разговор са представницима стручне комисије у периоду од 20. до 25. маја 2018. године, када ће представити и детаљније образложити своје пројектне идеје и план за реализацију предлога пројекта.

Комисија доноси коначну оцену и одлуку о добитницима микрогрантова најкасније 1. јуна 2018. године.

Детаљније информације о условима конкурса доступне су на интернет страници Фондације www.novisad2021.rs у делу Јавни позиви.

 

Конкурсна документација

Позив јавног конкурса и сви детаљи пријаве

Пријавни формулар – Нова места

Упутство за пријављивање

Упутство за извођење радова – Нова места

Одлуку Управног одбора о расписивању јавног конкурса можете преузети овде.

Одлуку Управног одбора о образовању конкурсне комисије можете преузети овде.

ОДЛУКA
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС „НОВА МЕСТА – МИКРОГРАНТИНГ” ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА МАЊИХ УРБАНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА У 2018. ГОДИНИ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС „НОВА МЕСТА – МИКРОГРАНТИНГ“ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА МАЊИХ УРБАНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА У 2018.ГОДИНИ