Новосадска публика дала свој суд – високе оцене за овогодишњи Калеидоскоп културе

Објављено у категорији: Вести

Трећи Калеидоскоп културе, одржан од 4. септембра до 9. октобра, обележен је измењеним и пандемији прилагођеним форматом културних догађаја, а да је публика поздравила нови приступ и фокус на локалну уметничку сцену, уз учешће истакнутих европских уметника, доказује и евалуација догађаја у којој су учествовали посетиоци.

Током трајања Калеидоскопа културе, независни тим евалуатора Филозофског и Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду анкетирао је посетиоце који су овом приликом оцењивали програме, дајући своје похвале, критике, сугестије и предлоге на основу којих ће се наредне године креирати нови догађаји. Евалуација представља четврту фазу Калеидоскопа културе као јединственог пројекта културе зајeдништва који траје током читаве године.

Више од 86 одсто посетилаца овогодишњег Калеидоскопа културе оценило је догађаје и програме као добре и одличне, њих 96 одсто би и у будућности посетило сличне програме, а чак 96,7 одсто испитаника препоручило би неки од догађаја познаницима и пријатељима.

Просечне оцене организације и квалитета догађаја су такође високе, те је тако просечна оцена догађаја у оквиру Калеидоскопа културе 4,3 (од максималних 5), док су испитаници високо оценили и укупну реализацију програма и догађаја, циљеве самог програма и испуњење својих очекивања.

И даље су најдоминантнији високообразовани посетиоци културних програма, те је тако високих 84 одсто посетилаца Калеидоскопа културе факултетски образовано.

Врло слично и високо вредновање свих мотива посете говори нам о томе да су одржани програми и догађаји у оквиру Калеидоскопа културе приступачни, комбинација квалитетног програма и извођача, да нуде нешто другачије, као и да су прилика за забаву и дружење посетилаца.

Занимљиво је да се највећи број испитаника изјаснио да културне догађаје посећује једном месечно (54,2%) и једном недељно (32,5%). Ако упоредимо ове податке са навикама посетилаца из 2019. и 2018. године, примећује се велики пораст броја људи који редовно посећују културне догађаје, односно једном недељно (дупло више испитаника у односу на прошлу годину). Ово указује да постоји помак у креирању културних навика становника, што се огледа у већој учесталости посете догађаја.

Посетиоци су имали прилику да изнесу и критике на рачун организације догађаја, те су имали сугестије за поштовање сатнице, а истакли су и потребу за бољим ознакама и усмеравањем на појединим локацијама. Део испитаника је сматрао да треба побољшати логистику догађаја, уз више више инфо-пултова и места где се могу купити храна и пиће, што су сугестије од значаја за све будуће догађаје у реализацији пројекта „Нови Сад – Европска престоница културе”.

Истраживање посетилаца културних догађаја и програма у оквиру овогодишњег Калеидоскопа културе извршено је на узорку од укупно 14 догађаја различитог карактера, као што су изложбе, филмске пројекције, опере и друга уметничка остварења.

Оставите одговор