Kako učestvovati na konkursima programa Kreativna Evropa?

Objavljeno u kategoriji: Vesti

Desk Kreativna Evropa Srbija i Fondacija Novi Sad 2021 organizuju radionicu koja ima za cilj da odgovori na najvažnija pitanja u vezi s apliciranjem na konkurse programa Kreativna Evropa za podršku projektima evropske saradnje.

Radionica će se održati 8. i 9. marta u Kongresnom centru Novosadskog sajma, za vreme trajanja 23. Međunarodnog salona knjiga i 22. Međunarodne izložbe umetnosti Art Ekspo.

Jedna od glavnih aktivnosti Fondacije Novi Sad 2021 u ovoj tzv. nultoj godini priprema za 2021. godinu – kada će Novi Sad s ponosom biti Evropska prestonica kulture – biće podizanje kulturnih kapaciteta, što je jedan i od ključnih programskih pravaca u okviru mosta Nada, koji ima za cilj jačanje ljudskih i prostornih resursa kroz decentralizaciju od centra ka periferiji. Taj programski koncept trebalo bi da se realizuje kroz revitalizovanje postojeće kulturne infrastrukture i razvijanje njenih novih kapaciteta, obezbeđivanje mobilnosti kulturnih sadržaja uz podsticanje i promociju autentične kulturne produkcije u različitim delovima grada, stvaranje uslova za povećanu participaciju građana u kulturnom životu grada uz promovisanje volonterskog rada, organizovanje različitih oblika formalnog i neformalnogo obrazovanja u cilju podizanja kapaciteta kulturnih operatera, nevladinih organizacija, lokalnih samouprava i sl.

Radionica, koju pripremamo s Deskom Kreativna Evropa Srbija, upravo je posvećena neformalnom obrazovanju jer je najpre namenjena onim ustanovama i organizacijama koje pripremaju dokumentaciju za prijavu na konkurse programa Kreativna Evropa, ali i svim zainteresovanim profesionalcima u kulturi koji žele da se informišu i obuče za eventualno konkurisanje na programe Kreativna Evropa. Program je koncipiran tako da odgovori na sva važna pitanja u vezi s konkurisanjem: Koji konkursi postoje i kome su namenjeni?; Koji su prioriteti programa i kako u skladu s njima osmisliti projekat?; Kako i gde pronaći partnere?; Koji projekti su dobili podršku i zašto?

Prijava na radionicu treba da sadrži sledeće informacije:
– Ime i prezime;
– Ime ustanove ili organizacije koju predstavljate;
– Kratak opis projektne ideje s kojom biste potencijalno konkursali na program Kreativna Evropa u narednim pozivima (Ovaj segment prijave nije obavezan. Kako će se u drugom delu programa radionice razgovarati o idejama za konkurisanje, molimo vas da predstavite bar najznačajniji projekat koje razvijate u okviru vaše ustanove ili organizacije).

Prijavu možete poslati elektronskom poštom na adresu kreativna.evropa.radionice@gmail.com najkasnije do petka, 3. marta 2017. godine.

Program radionice možete pogledati ovde: goo.gl/e4Etbi

Ostavite odgovor