Јавни конкурс за јачање локалне уметничке сцене

Отворен је јавни конкурс за јачање локалне уметничке сцене кроз реализацију програма у просторима културних станица у 2020. години. Јавни конкурс је намењен локалним уметницима и удружењима регистрованим за обављање делатности у области културе и уметничког стваралаштва на територији Града Новог Сада и „Зоне 021” и нуди могућност суфинансирања пројеката усмерених на извођење и представљање уметничких радова у просторима културних станица у периоду од 3. августа до 12. октобра 2020. године. 

Циљ јавног конкурса је јачање локалне уметничке сцене кроз допринос видљивости новосадских уметника и тема које обрађују у пољу европске културе.

Кроз јавни конкурс суфинансирањем ће бити подржани пројекти из следећих области:

-Сценске и извођачке уметности – музика, позоришна уметност и уметничка игра, прецизније класичан балет и савремена игра (стваралаштво, продукција, интерпретација);

-Ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура (стваралаштво, продукција);

-Програми везани за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво, дигитално стваралаштво и мултимедије;

-Остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и слично).

Право учешћа на конкурсу имају:

-правна лица – удружења грађана и друге организације регистроване за обављање делатности из области културе и уметничког стваралаштва са седиштем на територији Града Новог Сада и „Зоне 021”, осим установа културе и других организација чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина Војводина или јединица локалне самоуправе, односно правна лица која обезбеђују средства за обављање послова и остваривање циљева из наведених извора.

-физичка лица – уметници, културни радници и лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе и уметничког стваралаштва, са пребивалиштем или боравиштем на територији Града Новог Сада и „Зоне 021”.

Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у Финансијском плану Фондације у укупном износу од 4.000.000,00 динара.

Износ појединачног гранта по апликанту износи максимално  до 150.000,00 динара.

Рок за подношење пријаве и пратеће документације истиче 24. 7. 2020. године

Пријавни формулар (Образац 1) као и сва остала пратећа документација достављају се у једном оригиналном штампаном примерку на адресу Фондације. Пријавни формулар (попуњен, оверен и скениран) се такође доставља и у ПДФ формату слањем мејла на адресу: konkurs@ns2021.rs.

Апликант може доставити највише 2 предлога пројекта. Сваки предлог пројекта мора бити послат као засебна пријава (Образац 1) са свом пратећом документацијом.

Одлука о расподели средстава по јавном конкурсу за подршку локалним уметницима

Текст конкурса 

Пријавни формулар – Образац 1

Одлука о расписивању јавног конкурса за подршку локалним уметницима

Изјава о радном статусу (за физичка лица) – Образац 2

Упутство за буџетирање и финансијско извештавање