Izveštaj sa konferencije „Kreativna ekonomija i razvoj 2021“

Objavljeno u kategoriji: Vesti, Izveštaji

Jučerašnja konferencija „Kreativna ekonomija i razvoj 2021“ imala je za cilj da podrži napore grada Novog Sada u osvajanju titule Evropske prestonice kulture 2021.godine. Skretanje pažnje javnosti na kandidaturu Grada i povezivanje tri sektora – javnog, privrednog i donosioca odluka ključni su rezultati ove konferencije kojom se ukazalo na važnost zajedničkog planiranja budućnosti i sve širu ulogu kulture u tom procesu.

Novi Sad ima osnovu za razvoj sektora kreativnih industrija i to treba da iskoristi za izlazak iz ekonomske krize, jedan je od zaključaka u okviru prve teme konferencije. Primer dobro osmišljenih i realizovanih projekata je grad Sibinj u Rumuniji, koji je smanjio stopu nezaposlenosti upravo pomoću zajedničke saradnje građana i institucija.

U okviru teme „Modeli udruživanja i finansijski trendovi kao osnovni preduslovi ekonomske i kulturne konkurentnosti grada“ ukazano je na važnost smanjivanja rizika ulaganja i hitnost razvoja instrumenata državne podrške po modelu Evropske unije. Takođe je istaknuto da i sami nosioci kreativnih ideja treba da budu spremni da preuzmu određene poslovne rizike. Neophodno je promovisati koncept društveno odgovornog poslovanja, podsticati mala, srednja i velika preduzeća, i u projekat kandidature uključiti celokupnu lokalnu zajednicu.

Brendiranje identiteta Novog Sada kao buduće prestonice kulture od izuzetne je važnosti, jer brend privlači turiste, a dobro brendiran grad je onaj koji je pre svega atraktivan svojim građanima. „Novi Sad ima veliki broj znamenitosti“, rekao je Peter Langer, direktor Evropske dunavske akademije u nemačkom gradu Ulmu, „a jedna od njih je Dunav kao najvažnija tačka Evrope“.

Drugi dan konferencije okupio je predstavnike javnih institucija na Evropskom, regionalnom i lokalnom nivou koji su istakli različite potencijale grada i ukazali na pravce kretanja njegovog kulturnog razvitka. Javne i nezavisne insitucije kulture suočavaju se sa problemom opstanka i pridobijanja raznovrsne publike, a kandidatura Grada za Evropsku prestonicu kulture biće platforma da se ovi problemi planski, zajedničkim ulaganjem prevaziđu i to upravo razvojem kulture participacije svih građana.

Titula kulturne prestonice doprineće da Novi Sad postane pristupačniji grad za sve, da se potencijali kulturnog nasleđa kao što je zemljana arhitektura iskoriste za njegov razvoj i pozicioniranje na kulturnoj mapi Evrope. Razvoj kreativnih industrija i IT sektora doveo je do velikih promena koje mora da prati i obrazovanje. U prilog tome govore habovi i kovorking prostori koji su počeli da se razvijaju u Novom Sadu a čiji su predstavnici govorili u okviru ove konferencije. Kreativni sektor dislociran iz centra grada, postao je centralna tačka komunikacije sa ljudima.

Kao operativni rezultat konferencije usvojena je Povelja o kreativnoj ekonomiji i razvoju grada Novog Sada 2021 koja predstavlja usaglašen stav zainteresovanih strana o značaju Evropske prestonice kulture za grad Novi Sad i skup preporuka za postizanje dugoročnih efekata koje će titula Evropske prestonice kulture 2021. imati na kulturni, ekonomski i društveni život grada.

Trackbacks/Pingbacks

  1.  konferencija “kreativne ekonomije i razvoj 2021″ | earth&crafts

Ostavite odgovor