Формиран програмски савет Организационог одбора

Објављено у категорији: Вести

Прва седница Програмског савета

У четвртак, 4. децембра 2014. године у Културном центру Новог Сада одржана је прва седница Програмског савета за Европску престоницу културе. Тиме је и формално конституисано ово саветодавно тело при Организационом одбору кандидатуре. Програмски савет је колегијално тело, састављено од еминентних стручњака из различитих области друштвеног живота, формирано са основним циљем да пружи стручну, саветодавну и логистичку помоћ члановима Организационог одбора у области програмских, пројектних активности и у области писања апликације.

Организациони одбор иницијативе да се Град Нови Сад кандидује за Европску престоницу културе, донео је, на својој 8. седници, 20. октобра 2014. године одлуку о формирању Савета, одређујући му делокруг рада, али, истовремено и чланове. За чланове су изабрани: др Јасна Јованов, Зоран Вучевић, др Нађа Куртовић Фолић, др Агнеш Озер, Љиљана Чакмак, Милица Паскулов, др Владимир Гвозден, др Зоран Ђерић, Радован Јокић, Милан Вукашиновић, др Момчило Бајац, Tатјана Калезић, Мухамед Зилкић и господин Радивоје Стојковић.

Сви чланови су, већ на првој седници, исказали своју спремност да допринесу раду Савета и жељу да, у складу са својим могућностима и овлашћењима, помогну реализацији циља – кандидатури Новог Сада за Европску престоницу културе. С тим у вези, донета је одлука да се, након одржавања годишње медијске конференције Организационог одбора, 18. децембра, интензивира рад, сарадња и координација између Савета, Одбора и стручних тимова.

На конститутивној седници, како је то иначе и правило, највише се расправљало о процедуралним и формалним питањима, пре свега о начину рада и одлучивања и улози тела које се конституише. За председника Савета је једногласно изабран проф. др Момчило Бајац. За заменика председника Савета изабрана је Татјана Калезић, такође једногласно. Тиме је, уједно, заокружена организациона структура Савета и изабрани овлашћени представници.

Оставите одговор