Dijalogom do razvoja Kineske četvrti

Objavljeno u kategoriji: Vesti

Konferencija na Egzit festivalu
„Dijalogom do razvoja kineske četvrti“
Nedelja, 9. jul u 19.30, Ulica aktivizma

Gradska uprava za kulturu Novog Sada i Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ definisale su način uspostavljanja kulture dijaloga povodom apela gradonačelnika Novog Sada o daljem razvoju tzv. Kineske četvrti.

Ciljevi projekta, navedeni u aplikacionom formularu, odnose se pre svega na očuvanje industrijskog kompleksa “Petar Drapšin“ i promenu namene za potrebe sprovođenja niza kulturnih programa, obuka i diskusija, sa krajnjim ciljem samoodrživosti prostora i kreiranja „Omladinskog kreativnog polisa“.

Plan aktivnosti za očuvanje tzv. Kineske četvrti, rezultirao je usvajanjem „Plana detaljne regulacije“ za očuvanje prostora od daljeg propadanja, uz uvažavanje identiteta u infrastrukturnom i suštinskom smislu. Planom detaljne regulacije definisan je Forum za kulturu kao sredstvo komunkacije sa javnošću, u razvojnoj fazi projekta.

S druge strane, pokrenuće se i Divan – serija otvorenih razgovora sa građanima Novog Sada i stručnom javnošću, sa ciljem identifikovanja aktuelnih pitanja u sferi kulturnog sistema grada i unapređenja projekata u okviru Evropske prestonice kulture. Tokom prošle godine, u procesu kandidature Novog Sada za EPK, ovaj projekat je usvojen od strane Umetničkog saveta i kao takav se našao u pobedničkoj aplikaciji.

Divan će organizovati članovi tima Fondacije „Novi Sad 2021”, a učešće u njemu je otvoreno kako za stručnu, tako i zainteresovanu najširu javnost.

Na osnovu usaglašenih termina Uprave za kulturu i Fondacije, predložene su četiri faze izgradnje dijaloga. Prva faza je konferencija na Egzit festivalu „Dijalogom do razvoja kineske četvrti“ kao uvodni proces za razvoj dijaloga. Ova konferencija inicirana je od strane časopisa „Danas“ a kao cilj se navodi najava procesa za ulazak u dijalog za širu javnost. Ipak, za sve one koji neće prisustvovati konferenciji, Fondacija „Novi Sad 2021“ obezbedila je prenos uživo, putem svoje Fejzbuk stranice, sa početkom u 19.30. Po završetku konferencije, poslednjih petnaest minuta predviđenoje za postavljanje pitanja panelistima putem prenosa uživo.

Panelisti na konferenciji biće: Nemanja Milenković – Fondacija Novi Sad 2021; Vukašin Grozdanović- OPENS; Zdravko Vulin –producent; Pera Mirković – predstavnik umetnika tzv.Kineske četvrti; Slobodan Jović – Društvo arhitekata Novog Sada. Nakon konferencije uslediće i prvi Forum za kulturu- 10.jula.

Sledeća faza jeste istraživački proces za ulazak u dijalog, koji podrazumeva mapiranje prostora tzv.“Kineske četvrti; anketno ispitivanje građana i građanki (2021 ispitanik); primeri dobre prakse transformacije industrijskog nasleđa; kao i onlajn formular za davanje predloga građana na sajtu Fondacije „Novi Sad 2021“.

Treća faza dijaloga, podrazumeva organizaciju tri Divana i tri Foruma za kulturu.

Kao završna faza dijaloga, a kroz demokratičan i transparentan proces zasnovan na činjenicama, inicijativa Gradske uprave za kulturu i Fondacije „Novi Sad 2021“, kao posrednika u komunikaciji sa stručnom i najširom javnošću, rezultiraće usaglašenim zaključcima o daljem razvoju nekadašnjeg industrijskog kompleksa „Petar Drapšin“. To će biti prvi put da se kroz jedan otvoren i sveobuhvatan dijalog artikulišu jasne smernice transformacije industrijskog nasleđa u Novom Sadu, pa i šire, sprečavajući dosadašnje različite interpretacije.

Ostavite odgovor