Vizuelna, novomedijska, zvukovna umetnost i perfomans oblasti su novog konkursa u okviru rezidencijalnog programa Plants AiR, koji pruža priliku lokalnim umetnicima da borave i rade u Košicama (Slovačka). Tematski okvir rezidencijalnog boravka je Međuzavisnost...