Povodom Evropskog dana jezika, Kulturni centar Novog Sada i JKP „Informatika“ pozivaju građane i stručnu javnost da predlože ime za internet platformu projekta digitalizacije kulturne baštine Novog Sada. Naročito podstičemo stvaranje novih reči za pojmove „digitalizacija“...