Drugi sastanak Saveta za razvoj Youth Creative Polis-a održan je 23. januara 2018. godine. Na temeljima uspostavljene kulture dijaloga, koja je prošle godine rezultirala donošenjem pet tačaka razvoja omladinsko-kreativnog distrikta na prostoru tzv. Kineske...