Акциони план за спровођење активности на реализацији иницијативе да cе Нови Сад кандидује за ЕПК 2020. године (01.01 – 30.06.2014.)

Објављено у категорији: Uncategorized, Вести

logo

У складу са прокламованом тежњом да се Град Нови Сад кандидује за Европску престоницу културе, која је потврђена и доношењем скупштинске одлуке о оснивању Организационог одбора за реализацију иницијативе да се Град Нови Сад кандидује за Европску престоницу културе 2020. године, у чврстом уверењу да би статус Европске престонице културе допринео културном, социјално-економском и урбанистичком развоју Града, а да предуслов реализације активности усмерених ка добијању статуса Европске престонице културе, у значајној мери зависи од дугорочног планирања будућег деловања, Организациони одбор доноси: Акциони план за спровођење активности на реализацији иницијативе да се Град Нови Сад кандидује за

Европску престоницу културе 2020. године за период од 01.01. до 30.06.2014. године.

Годишњи извештај преузмите овде. Download the annual report here.

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА НОВИ САД 2020

1. Културни, друштвени и урбани развој Новог Сада

2. Стратешко позиционирање културе као фактора од изузетног значаја за

друштвено-економски развој Града

3. Европски културни стандарди

4. Демократизација и децентрализација културе

5. Побољшање међународног и националног имиџа Града

6. Развијање културе партиципације грађана у свим аспектима урбаног живота

7. Развој међународне сарадње

8. Развој међусекторске сарадње

9. Развој институционалне културе

10. Развој креативних индустрија

 

БР. НАЗИВ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
1. Усвајање нацрта пројекта Нови Сад 2020

(Нацрт пројекта Нови Сад 2020 предлаже Организациони тим у сарадњи са Консултантским тимом)

Организациони одбор Јануар 2014
2. Ангажовање додатних чланова организационог тима Организациони одбор Јануар 2014
3. Формирање Програмског савета за Пројекат Нови Сад 2020 и именовање његових чланова Организациони одбор Јануар 2014
4. Израда и усвајање јасних смерница за делегирање процеса испуњавања апликационе пријаве Новог Сада Oрганизационом тиму Организациони одбор Јануар 2014
5. Израда закључака на основу спроведеног вишемесечног истраживања на пољу културне, урбане и социјане политике Града (истраживање се спроводило у периоду октобар-јануар 2013. кроз 8 радних група) Организациони тим

 

Јануар 2014
6. Редовни састанци Организациони одбор

Организациони тим

Програмски савет

Консултантски тим

Јануар-Јун 2014
7. Састанци са представницима значајнијих културних институција и другим значајним културним посленицима Организациони одбор

Организациони тим

Програмски савет

 

Јануар-Јун 2014
8. Интензивирање активности на изналажењу адекватних градова партнера у процесу кандидатуре и почетак преговора о сарадњи Организациони одбор

Организациони тим

 

Јануар-Март 2014
9. Израда пријавног листа и апликационог формулара за кандидатуру Организациони тим

Програмски савет

Консултантски тим

Јануар-Јун 2014
10. Израда визуелног идентитета и књиге стандарда за пројекат Нови Сад 2020 Организациони тим – ПР и маркетинг сектор

 

Фебруар 2014
11. Финално брендирање кључне теме пројекта Нови Сад 2020 Организациони одбор

Организациони тим

Програмски савет

Консултантски тим

Фебруар –Aприл 2014
12. Јавна презентација нацрта пројекта и визуелног идентитета пројекта Нови Сад 2020

 

Организациони одбор

Организациони тим

 

Март – Април 2014

 

13. Израда веб странице за пројекат Нови Сад 2020 у складу са усвојеним визуелним идентитетом Организациони тим – ПР и маркетинг сектор

 

Април – Мај 2014
14. Планирање и реализација стратегије медијске кампање ради побољшања транспарентности пројекта Нови Сад 2020 и реализација низа културних и других манифестација у том смислу Организациони одбор

Организациони тим

Програмски савет

Фебруар – Јун 2014
15. Презентација примера добре праксе  – гостовање ЕПК тимова из градова који су били или ће бити Европске престонице културе (Печуј, Кошице, Рига, Плзен итд.) Организациони одбор

Организациони тим

Програмски савет

Консултантски тим

Април  – Maj 2014
16. Организовање Међународне конференције Нови Сад 2020 како би се  европске институције и шира јавност у Европској унији упознали са настојањима Града у поступку кандидатуре за Европску престоницу културе и оствареним резултатима. Организациони одбор

Организациони тим

Програмски савет

Консултантски тим

Јун 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставите одговор