Јавни конкурс Фондације „Нови Сад 2021’’ за суфинансирање пројеката за развој публике у институцијама културе

Објављено у категорији: Вести

Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ расписала је јавни конкурс у циљу јачања капацитета установа културе са седиштем на територији града Новог Сада и општина Ириг, Беочин и Сремски Карловци, пружањем финансијске подршке пројектима намењеним развоју публике.

Учешће грађана у јавном културном животу представља један од приоритета Фондације „Нови Сад 2021“ и у складу је са Стратегијом културног развоја града Новог Сада за период 2016-2026. године. Поред улоге посматрача и ствараоца у културном животу, грађани дефинишу и начине културне партиципације, те је самим тим један од најважнијих задатака установа културе препознавање њихових потреба и жеља за културним садржајима. Конкурс се финансира средствима која су за реализацију пројекта Европске престонице културе опредељена из буџета АП Војводине.

Циљеви и критеријуми по којима је сачињен конкурс „Публика у фокусу“ дефинисани су схватањем културе као јавног добра и права на културу као основног људског права. Уједно, ови циљеви у складу су са поменутом Стратегијом и Апликационом књигом Фондације, са којом је освојена титула Европске престонице културе, а то су:

1. унапређење учешћа грађана у јавном културном животу и то кроз повећање броја посетилаца јавним установама културе и стварање разнолике публике, као и кроз унапређење учесталости и квалитета посета;

2. стварање приступачнијих програма установа културе у Новом Саду, посебно за локалну публику, која ретко посећује установе културе;

3. унапређење сарадње међу установама културе, као и између установа културе и удружења грађана, невладиних организација, медија, образовних установа и грађана ради подстицања квалитета и приступачности програма за различите друштвене групације.

Конкурсом „Публика у фокусу“ биће подржани различити типови пројеката за развој публике као што су они који доприносе учешћу разнолике публике у установама културе и већој посећености културним садржајима, пројекти у чијем креирању и реализацији активно учешће има публика, као и пројекти у оквиру којих се подстичу интеркултурални дијалог и развој интеркултуралних компетенција грађана. Поред тога, подржавају се и пројекти који унапређују педагошке, едукативне и анимационе програме у установама културе, пројекти у оквиру којих се постојећи садржаји промишљају и обликују из угла одређених друштвених група. Циљевима конкурса одговараће и пројекти у чијем креирању и реализацији учествује више установа културе са територије града Новог Сада и из Зоне 021, пројекти који унапређују сарадњу између културних и невладиних организација, образовних и медијских установа, или сарадњу између установа културе и удружења грађана и самосталних делатника у култури. Уз све то, подржавају се и постојећи културни догађаји унапређени компонентом директног развоја публике.

Носиоци пројекта могу бити установе културе са седиштем на територији града Новог Сада, као и Зоне 021 (Сремски Карловци, Беочин и Ириг), док друге организације са наведених територија могу учествовати као партнери на пројекту. За пројектне предлоге максималан износ суфинансирања јесте 80% од укупне вредности пројекта.

Конкурс је отворен до 2. априла 2018. године до 15 часова, а детаљније информације о условима конкурса доступне су овде.

Оставите одговор