Потписан споразум о сарадњи између Фондације „Нови Сад 2021“ и Фонда Европски послови Владе АП Војводине

Објављено у категорији: Вести

У среду 27. децембра, потписан је споразум о сарадњи између „Фондације Нови Сад 2021“ и „Фонда европски послови“, која ће се највише базирати на спровођењу обука за установе културе са територије града Новог Сада и Зоне 021 (Ириг, Сремски Карловци, Беочин), у области аплицирања за средства из фондова ЕУ.

 

Процес реализације пројекта Европске престонице културе подразумева, поред осталог и сарадњу између институција посвећених проналажењу нових решења и модела сарадње. Вођени сазнањима да јако мали проценат установа културе остварује сарадњу са својим међународним колегама, тим Фондације ’’Нови Сад 2021’’ кренуо је у реализацију више програмских целина опредељених ка подизању капацитета за умрежавање, развијање партнерстава и оспособљавања за пројектне активности. 

Споразумом Фондације и Фонда Европски послови створени су услови за дугорочну пословну сарадњу ради подстицања успешног партнерства, ефикаснијег вршења делатности, искоришћавања расположивих ресурса и спровођења годишњих програма пословања, у циљу успешне реализације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ и програмских активности Фонда. Сарадња ће се остваривати на више начина, а пре свега међусобним информисањем о питањима значајним за процес приступања Републике Србије Европској унији. Потом, кроз заједничко деловање у циљу едукације и информисања на територији Новог Сада и Зоне 021 (Ириг, Сремски Карловци, Беочин), а извесна је и заједничка реализација манифестација у циљу промоције европских вредности и процеса европских интеграција.

У првој половини 2018. године, планирано је да Фонд реализује обуке „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ за представнике институција културе на територији Новог Сада чији је оснивач Република, Покрајина или Град Нови Сад, за представнике невладиног сектора који су део програма Нови Сад 2021, и за представнике партнерских организација на спровођењу пројекта у сарадњи са Фондацијом.

Оставите одговор