Волонтери

U toku je izrada volonterske platforme pod nazivom „Novosadski volonterski servis“ koju kreiraju zajedničkim snagama „Omladinska prestonica Evrope – OPENS 2019“ i Fondacija „Novi Sad 2021“.

Kako bismo kreirali platformu u skladu sa dosadašnjim iskustvima i primerima dobre prakse, potrebno nam je da prikupimo što više informacija od volontera kao i od institucija sa iskustvom u organizovanju volonterskih akcija.
S tim u vezi, molimo vas da popunite upitnik (dole na linku) i pomognete nam da kreiramo adekvatan model servisa za rad sa volonterima.

Pripremljena su dva upitnika – jedan za volontere, a drugi za organizatore volontera/ volonterskih programa.

Upitnikom za volontere pozivamo sve koji su do sada volontirali u institucijama kulture, organizacijama koje se bave kulturom i umetnošću, na festivalima, umetničkim kolonijama i sličnim događajima da iznesu svoja iskustva i sugestije.

Upitnikom za organizatore obraćamo se svima koji su se bavili organizacijom volontera/ volonterskih programa u oblasti kulture i umetnosti.

Malo vašeg vremena i konstruktivnih sugestija, u mnogome će doprineti dobrom organizovanju volonterskih programa u kulturi na nivou grada Novog Sada!

Unapred se zahvaljujemo na vašem doprinosu!