Započela realizacija projekta „Voice painting“

Objavljeno u kategoriji: Vesti

Projekat „Voice painting“ jedan je od projekata koji je dobio sredstva za realizaciju tokom javnog konkursa za pristupačnost Fondacije „Novi Sad 2021“ koji je raspisan u aprilu 2018. godine sa ciljem jačanja kapaciteta javnih ustanova kulture sa sedištem na teritoriji Grada Novog Sada i opštinama Irig, Sremski Karlovci i Beočin.

Osnovna ideja projekta je da se snimanjem audio knjiga savremena dela domaćih pisaca učine dostupnim slepim i slabovidim osobama. Uz konsultacije sa Savezom slepih i slabovidih i Gradskom bibliotekom Novi Sad 10 knjiga (pet naslova literature za decu i mlade i pet knjiga za odrasle) biće snimljene sa najmanje dva glasa profesionalnih spikera (muški i ženski), uz adekvatnu post-produkciju.

Projekat realizuje KC „Mladost“ Futog u dve paralelne projektne aktivnosti, od kojih je prva edukacija zaposlenih o temi pristupačnosti, a druga je produkcija sadržaja. Prve edukativne aktivnosti započete su tokom ovog meseca, a 19. novembra održana je prva edukativna sesija u Istorijskom arhivu Grada Novog Sada. Edukaciju su održali Marija Vrebalov i  mr Milica Mima Ružičić – Novković iz Centra Živeti uspravno. 

Prema podacima Saveza slepih i slabovidih Vojvodine, u Vojvodini ima oko 3 500 osoba slepih i slabovidih (u Srbiji 13 000), među kojima je 150 mladih. Audio izdanja knjiga savremenih domaćih pisaca nisu u velikoj meri zastupljena u biblioteci Saveza slepih Vojvodine, te će realizacijom projekta postati dostupna slepim i slabovidim osobama, unaprediti kvalitet njihovog života (svojevrsna „biblio“ terapija), ali i obogatiti audio-fond biblioteke Saveza slepih i slabovidih Vojvodine.

Realizacija programa za pristupačnost sprovodi se u okviru projekta „Dostupna umetnost 2021“ čiji je osnovni cilj poboljšanje kvaliteta života u javnim prostorima. Aktivnosti u okviru ovog programa poslužiće kao model ustanovama kako da prilagode svoje kulturne sadržaje svima.

 

 

Ostavite odgovor