Водич за унапређење приступачности у установама културе: Култура доступна свима

Објављено у категорији: Вести

Како би установе културе и њихови садржаји били једнако доступни свима, па тако и особама са инвалидитетом, деци и старијим особама, у оквиру пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ у сарадњи са стручњацима, израђен је „Водич за унапређење приступачности установа културе са смерницама и препорукама за остваривање стандарда“.

Водич се бави проблеме приступачности, која врло често, како је показала анализа, није довољно добро протумачена и чији се стандарди не примењују у потпуности, што је од велике важности за јавне установе које остварују свакодневан контакт са грађанима као својом публиком.

„У Новом Саду постоји знатна разлика у степену остварености стандарда приступачности, што смо утврдили анализом приступачности културних установа. Превазилажење архитектонских баријера, адаптација објеката и опремање технологијом је обавеза и задатак коме се мора посветити велика пажња. Унапређење комуникације са свим грађанима, односно публиком, је реалан циљ који се може постићи едукацијом запослених и усвајањем норми“, рекла је Мирјана Исаков из ШОСО „Милан Петровић“, која је радила на изради Водича.

Осим ње, својом стручношћу Водичу су допринеле и Снежана Николић из Савеза слепих Војводине, Милеса Милинковић из Креативно афирмативне организације ПАРНАС и Марија Вребалов, саветница за приступачност.

У оквиру Водича, који има своје штампано и електронско издање, представљене су смернице којима би установе културе требало да се воде и омогуће особама са инвалидитетом, деци и старијим особама приступ, не само по питању несметаног кретања, већ и визуелну приступачност, приступачност публикација, програма, интернет презентација и других садржаја.

„С обзиром на то да је обавеза институција да примене стандарде приступачности, ова публикација треба да послужи као један од алата помоћу којих ће се планирати, реализовати и проверавати оствареност стандарда и омогућити равноправно укључивање свих грађана у културни живот Града Новог Сада, а читаће се и у другим градовима.“ истакла је Исаков.

Издавање овог Водича и анализе, која му је претходила, део је Акционог плана културног развоја Града Новог Сада за период 2019 – 2020. године. Градска управа за културу у сарадњи са Тимом за приступачност кроз сарадњу са установама културе предложиће наредне кораке које ће оснивачи финансирати кроз редовна финасирања установа.

Водич за унапређење приступачности установа културе можете погледати на линку: https://bit.ly/2IeHxgs 

Оставите одговор