Tim Novi Sad 2021 pokrenuo dva ključna kulturna procesa

Objavljeno u kategoriji: Vesti

Novi Sad uskoro dobija Strategiju kulturnog razvoja grada.

 

Nakon više decenija, koliko je Novi Sad nije imao, a nakon javne rasprave koja je vođena o Nacrtu Strategije kulturnog razvoja grada od 2016. do 2026. godine, ovaj dokument od krucijalnog značaja za razvoj kulture u gradu, biće pred odbornicima Skupštine grada početkom septembra.

sastanak

Dokument je od 15. jula do 15. avgusta ove godine bio dostupan javnosti, a organizovane su i javne rasprave na koje su se odazvali brojni akteri iz kulturnog života Novog Sada. Zahvaljujući projektu kandidature Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine, Novi Sad je ušao u rešavanje brojnih nedostataka na planu sistematskog rešavanja stanja. Upravo su javne rasprave o Nacrtu Strategije kulturnog razvoja pokazale koliko ovaj dokument smatraju važnim i predstavnici institucija kulture, pripadnici nezavisne scene i umetnici uopšte.

Rasprave su tekle u duhu demokratije i tolerancije i predstavnicima tima za kandidaturu „Novi Sad 2021“ je od izuzetnog značaja što kao jedan od rezultata kandidature imamo povezivanje svih aktera na kulturnoj sceni grada, jer je time slogan „Za nove mostove“ postao stvarnost koja više ne može biti zanemarena.

sastanka povodom kulturne strategije

Novi Sad je tokom ove javne rasprave pokazao da ima snage za realizaciju tako važnog dokumenta, i to kroz participaciju i dijalog svih zainteresovanih iz celokupne scene kulture, a sve kroz uvažavanje različitih stavova i mišljenja, bez obzira na polazne osnove u vidu kulturnih uverenja i pripadnosti i političkih opredeljenja.

Ostaje samo da sačekamo 5. septembar kada ćemo imati Kulturnu strategiju kao obavezni dokument projekta Novi Sad 2021!

Ostavite odgovor