Teach ART Learn ENGLISH

Objavljeno u kategoriji: Vesti

Projekat „Teach „ART Learn ENGLISH“ realizuje se u saradnji Spomen-zbirke Pavla Beljanskog i Udruženja nastavnika engleskog jezika – ELTA (English Language Teachers’ Association) čija je ideja da kulturnu baštinu čuvanu u Spomen-zbirci Pavla Beljanskog približi mladima uzrasta od 13 do 18 godina, uz aktivno učenje stranog jezika. Projekat se realizuje u okviru konkursa „Publika u fokusu“ Fondacije „Novi Sad 2021“.

Edukativni sadržaj je predstavljen na dinamičan, tematski realizovan način uz upotrebu radnog materijala na engleskom jeziku.

Mladi se kroz razvoj kreativnih kapaciteta u tumačenju kulturne baštine, uz unapređenje znanja iz te oblasti, kao i znanja engleskog jezika, podstiču da učestvuju u javnom kulturnom životu, dok se inovativnim nastavno-muzejskim edukativnim programima, unapređuju i veštine zaposlenih u obrazovnim, odnosno muzejskim institucijama u komunikaciji sa mladima.

Ključni cilj projekta je unapređenje saradnje između ustanova kulture i udruženja građana, obrazovnih ustanova i građana radi podsticanja kvaliteta i pristupačnosti programa za različite društvene grupacije, s fokusom prvenstveno na mlade. Uz zanimljive aktivnosti menja se predstava o kulturnom nasleđu i razvijaju komunikacijske sposobnosti na stranom jeziku u tumačenju baštine.

 

Ostavite odgovor