Šetnje kroz nasleđe – konkurs kojim se pozivaju građani na interpretaciju kulturnog nasleđa Novog Sada

Objavljeno u kategoriji: Vesti

Fondacija „Novi Sad 2021“ u okviru druge faze projekta „Šetnje kroz nasleđe” raspisala je istoimeni javni konkurs kojim se pozivaju građani i podstiče njihovo interpretiranje nasleđa kroz kreativno osmišljene „Šetnje“.

Kroz konkurs će biti finansirano ukupno 15 projekata (10 iz Novog Sada, 5 iz Zone 021 koji kroz šetnju, performans, predstavu, izložbu, prikaz fotografija, događaj u sopstvenom prostoru i slične forme ispunjavaju uslove i odgovaraju na temu javnog konkursa.

 

Šta ovo zapravo znači?

Osnovni cilj konkursa je podsticanje građana da se uključe u očuvanje kulturnog nasleđa kroz savremene načine interpretacije ličnih sećanja i doživljaja da bi se postigli sledeći rezultati:

  1. proširivanje razumevanja kulturnog nasleđa izvan zvaničnog istorijskog prikaza, i prepoznavanje, vrednovanje i tumačenje svakodnevnog života, intimnih istorija i lokalnih priča;
  2. podsticanje građana na predstavljanje priča iz lične vizure o zanimljivim mestima, likovima i događajima koji čine nezvaničnu istoriju grada Novog Sada i okoline;
  3. uključivanje što većeg broja građana u promišljanje kulture i načina života svog kraja, kroz pričanje ličnih priča i slušanje priča drugih;
  4. povećanje osetljivosti na kulturnu raznolikost koja postoji u Gradu Novom Sadu i Zoni 021.

Prilikom ocenjivanja projektnih predloga komisija će ocenjivati originalnost projekta, lični pristup u kreiranju šetnje, kreativnost u interpretaciji, predstavljanje „nevidljive” istorije Grada, odnosno priča koje nisu prisutne u zvaničnim narativima.

 

Ko može da konkuriše?

Inicijatori mogu biti sva zainteresovana fizička lica, koja žele da ispričaju svoju priču u skladu sa definisanim zahtevima konkursa.

Na konkursu, kao aplikanti, mogu učestvovati isključivo pravna lica koja su registrovana u APR-u, i imaju status udruženja, i to domaća udruženja fizičkih lica.

 

Rok za podnošenje prijave i prateće dokumentacije ističe 21.02.2019. godine.

 

Više informacija o javnom konkursu i potrebnoj pratećoj dokumentaciji pogledajte u segmentu Javni pozivi.

 

 

 

Ostavite odgovor