Шетње кроз наслеђе – конкурс којим се позивају грађани на интерпретацију културног наслеђа Новог Сада

Објављено у категорији: Вести

Фондација „Нови Сад 2021“ у оквиру друге фазе пројекта „Шетње кроз наслеђе” расписала је истоимени јавни конкурс којим се позивају грађани и подстиче њихово интерпретирање наслеђа кроз креативно осмишљене „Шетње“.

Кроз конкурс ће бити финансирано укупно 15 пројеката (10 из Новог Сада, 5 из Зоне 021 који кроз шетњу, перформанс, представу, изложбу, приказ фотографија, догађај у сопственом простору и сличне форме испуњавају услове и одговарају на тему јавног конкурса.

 

Шта ово заправо значи?

Основни циљ конкурса је подстицање грађана да се укључе у очување културног наслеђа кроз савремене начине интерпретације личних сећања и доживљаја да би се постигли следећи резултати:

  1. проширивање разумевања културног наслеђа изван званичног историјског приказа, и препознавање, вредновање и тумачење свакодневног живота, интимних историја и локалних прича;
  2. подстицање грађана на представљање прича из личне визуре о занимљивим местима, ликовима и догађајима који чине незваничну историју града Новог Сада и околине;
  3. укључивање што већег броја грађана у промишљање културе и начина живота свог краја, кроз причање личних прича и слушање прича других;
  4. повећање осетљивости на културну разноликост која постоји у Граду Новом Саду и Зони 021.

Приликом оцењивања пројектних предлога комисија ће оцењивати оригиналност пројекта, лични приступ у креирању шетње, креативност у интерпретацији, представљање „невидљиве” историје Града, односно прича које нису присутне у званичним наративима.

 

Ко може да конкурише?

Иницијатори могу бити сва заинтересована физичка лица, која желе да испричају своју причу у складу са дефинисаним захтевима конкурса.

На конкурсу, као апликанти, могу учествовати искључиво правна лица која су регистрована у АПР-у, и имају статус удружења, и то домаћа удружења физичких лица.

 

Рок за подношење пријаве и пратеће документације истиче 21.02.2019. године.

 

Више информација о јавном конкурсу и потребној пратећој документацији погледајте у сегменту Јавни позиви.

 

 

 

Оставите одговор