Saopštenje povodom apela gradonačelnika na izgradnju kulture dijaloga u cilju razvoja tzv. Kineske četvrti

Objavljeno u kategoriji: Vesti

U Novom Sadu,
30. jun 2017. godine

Gradska uprava za kulturu Novog Sada i Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ definisale su način uspostavljanja kulture dijaloga povodom apela gradonačelnika Novog Sada o daljem razvoju tzv. Kineske četvrti.

Želeći da, kako je to gradonačelnik naveo, budu „svojevrstan most u tom dijalogu sa stručnom, ali i najširom javnošću“, Gradska uprava za kulturu i Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ predlažu početak otvaranja dijaloga na ovu temu, a u skladu sa svojim nadležnostima i ranije usvojenim platformama za izgradnju kulture dijaloga.

S tim u vezi, nedavno usvojeni Akcioni plan realizacije projekata Strategije kulturnog razvoja Novog Sada od 2016. do 2026. godine, rezultirao je stvaranjem Foruma za kulturu. Njega će činiti članovi Gradske uprave za kulturu i Gradskog veća za kulturu, ali i relevantni akteri u kulturi grada. Kako je već ranije najavljeno, novoformirani Forum će, između ostalog, predstavljati svojevrsnog medijatora u komunikaciji stručne javnosti i građana o temama vezanim za realizaciju programa i infrastrukturnih projekata Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture.

S druge strane, pokrenuće se i Divan – serija otvorenih razgovora sa građanima Novog Sada i stručnom javnošću, sa ciljem identifikovanja aktuelnih pitanja u sferi kulturnog sistema grada i unapređenja projekata u okviru Evropske prestonice kulture.

Tokom prošle godine, u procesu kandidature Novog Sada za EPK, ovaj projekat je usvojen od strane Umetničkog saveta i kao takav se našao u pobedničkoj aplikaciji.

Divan će organizovati članovi tima Fondacije „Novi Sad 2021”, a učešće u njemu je otvoreno kako za stručnu, tako i zainteresovanu najširu javnost.

Na osnovu usaglašenih termina Uprave za kulturu i Fondacije, predložene su četiri faze izgradnje dijaloga:

I faza: Uvodni procesi za razvoj dijaloga

9. jul: Konferencija i panel diskusija „Dijalogom do razvoja Kineske četvrti

  • Mesto dešavanja: Egzit festival
  • Panelisti: Nemanja Milenković – Fondacija Novi Sad 2021; Vukašin Grozdanović – OPENS; Zdravko Vulin – producent; Pera Mirković – predstavnik umetnika tzv. Kineske četvrti; Slobodan Jović –Društvo arhitekata Novog Sada.

10. jul: Forum za kulturu

II faza: Istraživački procesi za ulazak u dijalog

15. jul – 20. avgust:

  • mapiranje prostora;
  • anketno ispitivanje građana (2021 ispitanik);
  • primeri dobre prakse transformacije industrijskog nasleđa;
  • onlajn formular za davanje predloga građana na sajtu Fondacije “Novi Sad 2021“;

III faza: Dijalog

22. avgust: prvi Divan;

23. avgust: drugi Forum za kulturu;

29. avgust: drugi Divan;

30. avgust: treći Forum za kulturu

5. septembar: treći Divan;

6. septembar: četvrti Forum za kulturu

IV faza: Zaključak dijaloga

Kroz demokratičan i transparentan proces zasnovan na činjenicama, inicijativa Gradske uprave za kulturu i Fondacije „Novi Sad 2021“, kao posrednika u komunikaciji sa stručnom i najširom javnošću, rezultiraće usaglašenim zaključcima o daljem razvoju nekadašnjeg industrijskog kompleksa „Petar Drapšin“. To će biti prvi put da se kroz jedan otvoren i sveobuhvatan dijalog artikulišu jasne smernice transformacije industrijskog nasleđa u Novom Sadu, pa i šire, sprečavajući dosadašnje različite interpretacije.

Rezultati postignuti otvorenim dijalogom, kao i smernice za nastavak razvojne faze projekta, biće saopšteni široj javnosti 12. septembra od strane gradonačelnika Novog Sada.

Ostavite odgovor