Резиденцијални програм у Плзењу (Чешка)

Фондација „Нови Сад 2021“ у сарадњи са организацијом Plzeň 2015, zapsaný ústav (Artists in Residence Programme OPEN AIR) објављује 

ПОЗИВ за учешће на конкурсу

за селекцију уметника који ће бити упућен на уметнички резиденцијални програм у Плзењу (Република Чешка), а који ће трајати од 23. 10. 2017. до 4. 12. 2017. 

Пријављени кандидати морају испунити следеће критеријуме како би њихове пријаве биле разматране:

  • Искуство у реализацији уметничких пројеката у области интерактивних инсталација
  • Искуство у реализацији уметничких пројеката у области светлосних инсталација
  • Искуство у реализацији уметничких пројеката у јавним просторима
  • Искуство у реализацији међународних културно-уметничких догађаја
  • Познавање енглеског језика

Текст конкурса можете пронаћи на следећем линку.

Одлуку о учешћу на јавном конкурсу можете пронаћи на следећем линку.

Одлуку о образовању конкурсне комисије за одабир кандидата на јавном конкурсу OPEN AIR у Плзењу (Чешка) можете пронаћи на следећем линку.