Otvoreni poziv za umetničku rezidenciju u Slovačkoj

Vizuelna, novomedijska, zvukovna umetnost i perfomans oblasti su novog konkursa u okviru rezidencijalnog programa Plants AiR, koji pruža priliku lokalnim umetnicima da borave i rade u Košicama (Slovačka).

Tematski okvir rezidencijalnog boravka je Međuzavisnost (Interconnectedness), sa fokusom na suodnos čoveka i svog okruženja. Predloženi umetnički projekat trebao bi da istraži načine na koji ljudi, priroda i životinje uzajamno deluju, ali istovremeno i da kritički propita kako se stvara jaz između čoveka i prirode/životinja.

Umetnički projekat bi trebalo da otvori pitanje kako da umetničkim sredstvima negujemo kolektivne i demokratske forme razumevanja naše ekološke budućnosti: Kako osigurati ista prava za sve, uključujući i životinje? Kako zaštititi buduće generacije? Kako odrediti sopstvene vrednosti? Kako uticati na javni sektor, institucije i zakon?
Predloženi umetnički projekat može se baviti i ličnim, psihološkim iskustvima i aspektima našeg promenljivog prirodnog okruženja, te da propita kako ekološki problemi i njihove političke implikacije utiču na emocionalni i socijalni razvoj pojedinca (npr. ekološka anksioznost).

Od kandidata/kinje se očekuje da ispune sledeće uslove:

  1. da su punoletni državljani/ke Republike Srbije
  2. da se bave sledećim disciplinama: vizuelna umetnost, digitalni mediji, izvođačka umetnost, sound art i sl.
  3. da tečno govore engleski ili slovački jezik
  4. da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije (umetnici/ce sa prebivalištem na teritoriji Novog Sada i partnerskih opština Zone 021 na projektu „Novi Sad 2021“: Iriga, Beočina i Sremskih Karlovaca imaju prednost)
  5. da nisu izabrani u ranijem periodu za neki od rezidencijalnih programa u organizaciji Fondacije ili programe mobilnosti (po konkursima za programe: Plants AiR, Kizuna, Mobilnost, itd.)

Prednost će biti data kandidatima/-kinjama koji stvaraju i žive u Novom Sadu i na teritoriji opština Zone 021 (Irig, Beočin, Sremski Karlovci) u cilju podrške novosadskim umetnicima uoči projekta Evropska prestonica kulture, kao i podsticaja decentralizacije umetničkog stvaralaštva.

Konkurs se realizuje u saradnji „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ i organizacije KAIR – Košice Artist in Residence, Slovačka.

Od izabranog/e umetnika/ce se očekuje da završi jedan umetnički projekat tokom boravka u Košicama. Rezidencija traje do 8 nedelja u okvirnom periodu od 1. marta do 30. aprila 2020.

Rezidencijalni boravak podrazumeva mesečnu stipendiju u iznosu od 1000 evra, kao i troškove puta u maksimalnom iznosu od 350 evra. Organizacija KAIR pokriva troškove materijala rezidentu u visini do 500 evra (neto) za izradu umetničkog dela.

Svi zainteresovani kandidati/kinje moraju da pošalju sledeću dokumentaciju:

1. biografiju na engleskom jeziku, koja ne sme da bude duža od 4 kucane stranice A4 formata (u kojoj se navodi profesionalno umetničko iskustvo, najznačajnije izložbe, prezentacije, saradnje, prethodne umetničke rezidencije i dr)

2. propratno pismo na engleskom jeziku od 150-250 reči (u kojem se predlaže ideja za projekat koji bi bio realizovan na rezidencijalnom programu u Košicama)

3. portfolio 3-5 odabranih radova objedinjenih u jednom PDF fajlu koji ne prelazi 5 MB

4. očitanu ličnu kartu radi dokazivanja mesta prebivališta

Navedenu dokumentaciju potrebno je poslati na imejl: plantsair@ns2021.rs sa naznakom „Rezidencijalni program Košice 2020“ od datuma objavljivanja konkursa i najkasnije do 20.2.2020. godine u ponoć.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom možete pisati na imejl: plantsair@ns2021.rs 

Umetnička rezidencija podržana je i iz javnih sredstava Umetničkog saveta Slovačke.

Cilj programa „Umetnik u gostima“ (Plants AiR) koji se realizuje u okviru projekta „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ jeste internacionalizacija lokalne umetničke scene i edukacija i umrežavanje lokalnih umetnika sa inostranim umetnicima i organizacijama. Kroz ovaj program podržavaju se novosadski umetnici u realizaciji odlazećih rezidencija, ali se i stranim umetnicima omogućava da dođu u Novi Sad i da kroz rad sa lokalnim umetnicima razmene iskustva i znanja.