Publika u fokusu: Demokratizacija digitalizacije u bibliotekama

Objavljeno u kategoriji: Vesti

„Demokratizacija digitalizacije u bibliotekama“ jedan je od projekata podržanih kroz javni konkurs Fondacije „Publika u fokusu“ sredstvima opredeljenim iz budžeta AP Vojvodine za 2017. godinu. Projekat realizuje Gradska biblioteka u Novom Sadu u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom „Svetozar Marković“ iz Beograda, a njegov cilj je obučavanje bibliotekara, kao i uključivanje što većeg broja korisnika u proces digitalizacije bibliotečke građe, da bi na taj način bibliotečka i arhivska građa postale dostupnije.

U okviru projekta 29. i 31. oktobra održane su prve 4 radionice na kojima su bibliotekarima predstavljene nove tehnološke mogućnosti za promenu načina rada biblioteka, a koje su zasnovane na digitalizaciji. Prisutnima su predstavljene tehnologije razvijene u okviru programa Evropske Komisije H2020 READ, koje su besplatne za korisnike, a dostupne za institucije kroz novu evropsku Kolaborativu.

Projekat traje do kraja 2019. godine i u planu je deset radionica sa ciljem da se obuče bibliotekari i projektuje sistem uvođenja obuke za korisnike, kao i nove bibliotečke usluge zasnovane na novim veštinama i znanjima zaposlenih.

Radionice predstavljaju uvodni program za dve centralne nacionalne radionice koje će se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja i Kabineta Premijera Vlade Republike Srbije u decembru održati u Novom Sadu i Beogradu, pod neposrednim rukovodstvom dr Gintera Milbergera, koji na Univerzitetu u Inzbruku predvodi panevropski tim za razvoj novih tehnologija u digitalizaciji.

Proces demokratizacije digitalizacije podržan je od Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i kabineta predsednice Vlade Republike Srbije, kao deo šireg konteksta digitalizacije nacionalne kulturne baštine, u cilju njenog očuvanja i dostupnosti.

Ostavite odgovor