Projekat EPK utiče i na uspostavljanje evaluacione ,,kulture“

Objavljeno u kategoriji: Vesti

U bugarskom gradu Plovdivu, koji je proglašen za Evropsku prestonicu kulture za 2019. godinu, održan je Simpozijum o evaluaciji projekta Evropska prestonica kulture.

Simpozijum je održan na inicijativu međunarodne platforme LOKOP (Platforma lokalnih operatera) nezavisne istraživačke ,,laboratorije“ specijalizovane za istraživanja na polju kulture. Ta platforma trenutno razvija alate za evaluaciju projekata Evropske prestonice kulture, iz perspektive lokalnih učesnika u kulturnom sistemu zajednice.

Učešće na takvom skupu je naročito značajno kako bi se na jednom mestu generisale najrazličitije pozitivne i negativne prakse, kada je reč o monitoringu i evaluaciji kulturnih prestonica Evrope. Zaključci ovog Simpozijuma su ujedno i smernice i preporuke za dalje delovanje u ovoj trenutno marginalizovanoj oblasti u našem sistemu.

Dr Lazar Jovanov, član tima za izradu aplikacije Novog Sada za prestižnu titulu Evropske prestonice kulture, koji je učestvovao na Simpozijumu o evaluaciji ističe da iz persektive Novog Sada taj simpozijum ima višestruki značaj.

– Pre svega, jer je u kulturnom sistemu grada, Strategijom za kulturni razvoj, uočeno nepostojanje evaluacione prakse, što znači da se rad kulturnih organizacija, ustanova i pojedinaca ne prati, ne vrednuje, ne ocenjuje na adekvatan način. Projekat EPK upravo nudi nov model koji će poslužiti kao primer i drugim operaterima u gradu. Na taj način utiče i na uspostavljanje evaluacione ,,kulture“ u gradu Novom Sadu – izjavio je Jovanov.

Dr Lazar Jovanov

Dr Lazar Jovanov

 

Prema njegovim rečima, kada je razmišljao o budućem radu organizacije ,,Novi Sad 2021″, koja će konačno pravno uobličenje dobiti početkom sledeće godine, neophodno je uspostaviti efikasnu saradnju sa Univerzitetom u Novom Sadu i drugim stručnjacima iz zemlje i inostranstva, kako bi uspostavili kolektivno ekspertsko telo, tzv. Tim za evaluaciju, koji će imati potpunu autonomiju u praćenju i evaluiranju projekta EPK u različitim fazama delovanja.

– Kada se uspostavi Tim, a zatim definiše strategija evaluacije i monitoringa, nužno je sprovesti nekoliko različitih istraživanja koja će sa postojećim analizama stanja u oblasti kulture Grada Novog Sada predstavljati informacionu bazu, koja će poslužiti kao osnov za dalje delovanje. Nakon toga, važno je iskristalisati listu indikatora razvoja ne samo projekta EPK, nego i celokupnog gradskog kulturnog sistema, a zatim precizno delegirati odgovornosti budućim istraživačima – kazao je dr Lazar Jovanov.

Simpozijum o evaluaciji projekta Evropska prestonica kulture u Plovdivu održan je na inicijativu međunarodne platforme LOKOP, u okviru projekta ,,Lokalne perspektive“, u saradnji sa Univerzitetom u Plovdivu, Fondacijom ,,Plovdiv 2019″, Gete-Institutom i lokalnim operaterima.

Ostavite odgovor