Пројекат ЕПК утиче и на успостављање евалуационе ,,културе“

Објављено у категорији: Вести

У бугарском граду Пловдиву, који је проглашен за Европску престоницу културе за 2019. годину, одржан је Симпозијум о евалуацији пројекта Европска престоница културе.

Симпозијум је одржан на иницијативу међународне платформе ЛОКОП (Платформа локалних оператера) независне истраживачке ,,лабораторије“ специјализоване за истраживања на пољу културе. Та платформа тренутно развија алате за евалуацију пројеката Европске престонице културе, из перспективе локалних учесника у културном систему заједнице.

Учешће на таквом скупу је нарочито значајно како би се на једном месту генерисале најразличитије позитивне и негативне праксе, када је реч о мониторингу и евалуацији културних престоница Европе. Закључци овог Симпозијума су уједно и смернице и препоруке за даље деловање у овој тренутно маргинализованој области у нашем систему.

Др Лазар Јованов, члан тима за израду апликације Новог Сада за престижну титулу Европске престонице културе, који је учествовао на Симпозијуму о евалуацији истиче да из персективе Новог Сада тај симпозијум има вишеструки значај.

– Пре свега, јер је у културном систему града, Стратегијом за културни развој, уочено непостојање евалуационе праксе, што значи да се рад културних организација, установа и појединаца не прати, не вреднује, не оцењује на адекватан начин. Пројекат ЕПК управо нуди нов модел који ће послужити као пример и другим оператерима у граду. На тај начин утиче и на успостављање евалуационе ,,културе“ у граду Новом Саду – изјавио је Јованов.

Др Лазар Јованов

Др Лазар Јованов

 

Према његовим речима, када је размишљао о будућем раду организације ,,Нови Сад 2021″, која ће коначно правно уобличење добити почетком следеће године, неопходно је успоставити ефикасну сарадњу са Универзитетом у Новом Саду и другим стручњацима из земље и иностранства, како би успоставили колективно експертско тело, тзв. Тим за евалуацију, који ће имати потпуну аутономију у праћењу и евалуирању пројекта ЕПК у различитим фазама деловања.

– Када се успостави Тим, а затим дефинише стратегија евалуације и мониторинга, нужно је спровести неколико различитих истраживања која ће са постојећим анализама стања у области културе Града Новог Сада представљати информациону базу, која ће послужити као основ за даље деловање. Након тога, важно је искристалисати листу индикатора развоја не само пројекта ЕПК, него и целокупног градског културног система, а затим прецизно делегирати одговорности будућим истраживачима – казао је др Лазар Јованов.

Симпозијум о евалуацији пројекта Европска престоница културе у Пловдиву одржан је на иницијативу међународне платформе ЛОКОП, у оквиру пројекта ,,Локалне перспективе“, у сарадњи са Универзитетом у Пловдиву, Фондацијом ,,Пловдив 2019″, Гете-Институтом и локалним оператерима.

Оставите одговор